Cod etic

Cod etic

CODUL DE CONDUITĂ ȘI ETICĂ AL PERSONALULUI CARE OFERĂ SERVICII SOCIALE

 

MESAJ DE LA FONDATOAREA THE CARE HUB

The Care Hub a dezvoltat și adoptat acest cod de conduită și etică pentru a oferi îndrumări privind standardele de afaceri etice și practicile de îngrijire care ne ghidează organizația. The Care Hub se angajează să ofere cea mai înaltă calitate a serviciilor de îngrijire beneficiarilor noștri. The Care Hub se străduiește să facă acest lucru prin respectarea tuturor legilor aplicabile, a reglementărilor guvernamentale, a cerințelor terților plătitori și a politicilor și procedurilor.

Codul de conduită și etică este derivat din misiunea noastră și principiile directoare și afirmă valorile și standardele profesionale care există deja în rândul angajaților și colaboratorilor noștri.

Ne angajăm să respectăm codul de conduită și etică.

Succesul nostru necesită participarea activă a fiecărei persoane asociate organizației noastre. Dacă știți sau suspectați că nu se respectă o lege, o reglementare, o politică sau codul nostru de conduită și etică, trebuie să raportați aceste informații. Ușa este întotdeauna deschisă dacă doriți să raportați sau să discutați o problemă.

Pentru a vă ajuta să raportați, scrieți-ne la adresa [email protected].

Vă pot asigura că echipa de management nu va tolera represalii pentru raportarea cu bună-credință a problemelor sau preocupărilor către oricine din conducere.

Mă angajez să respect codul de conduită și etică. Sunt convins că eforturile noastre sunt esențiale pentru furnizarea de servicii de înaltă calitate beneficiarilor noștri.

Cu sinceritate,
Monica Moldovan
Fondatoare The Care Hub

 

INTRODUCERE ÎN CODUL DE CONDUITĂ ȘI ETICĂ

The Care Hub se angajează să servească beneficiarii într-un mod etic, legal și responsabil, în concordanță cu misiunea și valorile organizației noastre. Ne străduim să oferim servicii de înaltă calitate, în conformitate cu toate legile, reglementările și liniile directoare aplicabile, precum și cu politicile și procedurile The Care Hub.

Codul de conduită și etică, precum și toate legile, reglementările, liniile directoare și politicile și procedurile The Care Hub trebuie respectate de toată lumea din mediul nostru de lucru sau care acționează în numele organizației. Nimănui, indiferent de poziție, nu i se va permite să compromită aderarea la Codul de conduită și etică, legile, reglementările, standardele comerciale, politicile sau procedurile existente. Nerespectarea Codului de conduită și etică sau a legilor, reglementărilor, politicilor și procedurilor aplicabile poate duce la deteriorarea gravă a relației cu beneficiarii noștri, la acțiuni legale împotriva organizației și / sau angajaților individuali și măsuri disciplinare (inclusiv încetarea angajării sau a colaborării).

Codul de conduită și etică adoptat de The Care Hub are scopul de a ne asigura că ne îndeplinim obiectivele de conformitate în mediul actual de îngrijire a sănătății și de afaceri, precum și de a oferi servicii de înaltă calitate. Codul de conduită și etică este conceput pentru a oferi îndrumări generale și pentru a completa alte politici și proceduri de îngrijire la domiciliu.

CAP. 1. CALITATEA ÎNGRIJIRII

Ne-am angajat să oferim servicii de îngrijire de înaltă calitate. Prima noastră responsabilitate este față de beneficiarii noștri și de familiile lor.

 • Ne străduim să oferim cel mai bun nivel de îngrijire posibil beneficiarilor.
 • Vom oferi servicii de îngrijire de calitate, în concordanță cu filosofia conform căreia toate aspectele legate de îngrijirea beneficiarului trebuie luate în serios.
 • Vom respecta demnitatea fiecărui pacient răspunzând la toate întrebările, preocupările și nevoile beneficiarului în timp util.
 • Vom trata fiecare beneficiar cu respect și compasiune în orice moment.
 • Nu vom discrimina un beneficiar din orice motiv, inclusiv rasă, culoare, sex, origine națională, vârstă, handicap sau orice altă clasificare protejată de lege.
 • Vom păstra confidențialitatea dosarelor personale ale beneficiarilor în concordanță cu toate legile și standardele profesionale.
 • Vom respecta toate legile aplicabile cu privire la drepturile beneficiarilor și la informațiile personale.

CAP. 2. RESPECTAREA LEGILOR ȘI A REGLEMENTĂRILOR

Ne angajăm să menținem standarde ridicate de integritate profesională. Vom asigura îngrijirea beneficiarului și vom desfășura activități în conformitate cu toate legile, reglementările și politicile aplicabile.

 • Vom raporta cu promptitudine conducerii de fiecare dată când a avut loc o posibilă încălcare a legii, a reglementărilor sau a politicii. Toate preocupările raportate vor fi tratate într-un mod corect și prompt.
 • Nu vom tolera niciun fel de represalii sau alte acțiuni negative împotriva unui angajat sau colaborator care, cu bună credință, raportează o posibilă încălcare sau îngrijorare.
 • Nu vom oferi sau accepta niciun fel de cadouri, recompense, mită, reduceri sau orice altceva de valoare pentru desfășurarea activităților organizației.
 • Ne vom asigura că toate acordurile cu o persoană fizică sau organizație care pot fi o sursă de recomandare sau pot genera recomandări sunt scrise și aprobate de conducere înainte de executare.
 • Vom factura beneficiarii și terții plătitori în conformitate cu dispozițiile legilor, reglementărilor, politicilor și procedurilor aplicabile.
 • Ne vom strădui să ne asigurăm că dosarele personale complete și exacte ale beneficiarilor sunt păstrate în conformitate cu legile, reglementările și politicile privind confidențialitatea și securitatea.
 • Ne vom asigura că informațiile confidențiale despre beneficiari sunt accesibile numai personalului implicat în îngrijirea beneficiarului, plătitorilor terți și altor persoane autorizate să revizuiască informațiile despre beneficiari.
 • Ne vom aștepta ca toți angajații și colaboratorii să fie familiarizați cu legile, reglementările și politicile aplicabile care guvernează domeniul lor de muncă și responsabilitățile.

CAP. 3. INTEGRITATE LA LOCUL DE MUNCĂ

Recunoaștem că angajații și colaboratorii noștri sunt cele mai valoroase resurse. Ne-am angajat să creăm un loc de muncă în care angajații și colaboratorii să fie tratați cu respect și corectitudine, și sunt sprijiniți să își realizeze munca pe măsura aștepărilor sau peste așteptări.

 • Vom oferi un mediu de lucru incluziv pentru toți cei asociați cu The Care Hub, un loc fără hărțuire și intimidare. Nu vom tolera hărțuirea verbală, fizică sau sexuală.
 • Vom lua toate deciziile de angajare și promovare, indiferent de rasă, culoare, sex, origine națională, vârstă, handicap sau orice altă clasificare protejată de lege.
 • Ne vom strădui continuu să creăm încredere și profesionalism în fiecare angajat și colaborator.
 • Vom menține linii de comunicare deschise, astfel încât opiniile fiecărui angajat și colaborator să poată fi luate în considerare și opiniile lor să fie respectate corespunzător.
 • Ne vom arăta respect și considerație unul față de celălalt, indiferent de statut sau poziție.
 • Vom aplica Codul de conduită și etica și politicile de personal pentru toți angajații, indiferent de poziția la locul de muncă.
 • Vom oferi oportunități de formare rezonabile pentru a asista angajații și colaboratorii în dezvoltarea și menținerea abilităților lor profesionale.
 • Ne angajăm să menținem un loc de muncă care să protejeze sănătatea și siguranța beneficiarilor, angajaților și colaboratorilor noștri. Vom raporta personalului de conducere corespunzător orice practică care ar putea încălca un standard de siguranță.
 • Nu vom tolera violența la locul de muncă, inclusiv amenințările, hărțuirea sau agresiunea față de o persoană.
 • Nu vom tolera persoanele care lucrează sub influența drogurilor ilegale sau a alcoolului.
 • Vom respecta legile, reglementările și normele de stat și locale care promovează protecția sănătății și siguranței.
 • Ne vom familiariza și vom respecta conținutul Codului de conduită și etică, precum și cu politicile și procedurile aplicabile angajării sau colaborării și responsabilităților la The Care Hub.

CAP. 4. PROTECȚIA ȘI UTILIZAREA INFORMAȚIILOR, A PROPRIETĂȚII ȘI A ACTIVELOR

Ne angajăm să protejăm proprietatea și informațiile The Care Hub împotriva pierderii, furtului, distrugerii și utilizării necorespunzătoare.

 • Vom folosi corect și vom îngriji toate bunurile și echipamentele care ni s-au încredințat.
 • Vom întreține și inventaria proviziile și mijloacele fixe și le vom păstra în siguranță.
 • Vom respecta proprietățile și bunurile unui beneficiar și nu ne vom angaja în nicio utilizare neautorizată.
 • Nu vom face copii neautorizate ale software-ului de calculator și nici nu vom utiliza software neautorizat pe computerele The Care Hub sau ale beneficiarilor.
 • Nu vom comunica sau transfera nicio informație sau document către nicio persoană neautorizată.
 • Vom respecta confidențialitatea beneficiarilor și nu vom dezvălui sau discuta informații despre beneficiari decât cu personalului implicat în îngrijirea beneficiarului, plata serviciilor sau alte activități direct legate de îngrijire sau plată.
 • Nu vom folosi computere, software, e-mail, faxuri și alte tehnologii pentru a comunica informații persoanelor neautorizate. În plus, utilizarea tehnologiei pentru a trimite mesaje jignitoare, discriminatorii sau hărțuitoare este interzisă.
 • Vom proteja utilizarea și divulgarea datelor personale protejate, inclusiv informații legate de îngrijire, istoricul medical, starea curentă de sănătate, plata pentru îngrijireși alte informații conținute în dosarele personale ale beneficiarilor

CAP. 5. CONFLICTE DE INTERES

Ne angajăm să acționăm cu bună credință în toate aspectele muncii noastre. Vom evita conflictele de interese sau apariția conflictelor între interesele private ale oricărui angajat și atribuțiile sale de muncă.

 • Vom exercita buna credință și tratarea corectă a tuturor tranzacțiilor care implică responsabilitățile noastre față de The Care Hub.
 • Vom dedica atenția și activitățile noastre exclusiv The Care Hub și beneficiarilor săi în timpul programului nostru de lucru.
 • Nu ne vom angaja cu bună știință în nicio activitate, practică sau act care creează un conflict de interese real sau aparent cu The Care Hub.
 • Vom raporta un conflict de interese real sau perceput conducerii The Care Hub de îndată de am luat cunoștință de acesta.
 • Nu vom abuza de poziția noastră și nici nu o vom utiliza pentru câștiguri personale sau nelegitime.

CAP. 6. POLITICA ÎMPOTRIVA REPRESALIILOR ȘI OBLIGAȚIA DE A RAPORTA

Vom raporta îngrijorările cu privire la faptele greșite reale sau potențiale fără teama de represalii.

The Care Hub a adoptat o politică împotriva represaliilor pentru a proteja angajații care își raportează preocupările. Nu vor fi luate măsuri disciplinare sau represalii atunci când raportați „cu bună-credință” o problemă, o preocupare sau o încălcare potențială către conducere.

Cerința „cu bună credință” înseamnă că un angajat crede sau percepe de fapt informațiile raportate ca fiind adevărate.

Apreciem fiecare persoană. Orice persoană are dreptul să fie tratată corect și cu respect.

The Care Hub încurajează angajații și colaboratorii să raporteze îngrijorări.

Puteți raporta îngrijorări după cum urmează:

Pasul 1 Discutați întrebarea sau preocuparea cu supervizorul dvs. direct. Supervizorul dvs. direct este cel mai familiarizat cu legile, reglementările și politicile care se referă la munca dvs.

Pasul 2 Dacă nu vă simțiți confortabil să discutați cu supervizorul dvs. sau considerați că nu ați primit un răspuns adecvat, contactați managerul supraveghetorului sau un alt membru al echipei de conducere.

Pasul 3 Contactați fondatoarea The Care Hub la [email protected]

 

CAP. 7. RESPONSABILITĂȚI DE CONFORMITATE

 • RESPONSABILITATEA ANGAJAȚILOR ȘI COLABORATORILOR

Ne așteaptăm ca toți angajații și colaboratorii să respecte toate legile, reglementările și politicile. Oricine știe sau suspectează o încălcare trebuie să raporteze aceste informații. Dacă un angajat sau colaborator nu raportează o încălcare, el / ea poate fi supus unor măsuri disciplinare chiar dacă nu este implicat direct. Raportarea nu protejează un angajat sau colaborator de acțiuni disciplinare cu privire la propria performanță sau conduită, dar va fi luată în considerare onestitatea lor în raportare.

 • RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

Ne așteptăm ca echipa de management să demonstreze un angajament față de un comportament etic și legal, care este în concordanță cu misiunea The Care Hub. Conducerea este responsabilă pentru menținerea unui mediu care subliniază angajamentul de a respecta Codul de conduită și etică și legile, reglementările și politicile, precum și interzice represaliile împotriva angajaților și colaboratorilor care raportează încălcări de conformitate reale sau potențiale. Un supervisor sau manager are obligația de a se asigura că angajații și colaboratorii:

 • Au primit, citit și au înțeles Codului de conduită și etică;
 • Înțeleg datoria lor de a raporta încălcările reale sau potențiale ale Codului de conduită și ale eticii;
 • Cunosc și respectă toate legile, reglementările și politicile din sfera responsabilităților lor;
 • Cunosc procedurile de raportare a încălcărilor potențiale sau efective; și
 • Încurajează pe alții să pună întrebări și să raporteze încălcări reale sau potențiale.

Dacă un angajat sau colaborator vine la un supervizor sau la membru al echipei de conducere cu o întrebare privind respectarea unei legi, a unui regulament sau a unei politici, acesta este responsabil pentru:

 • Luarea de măsuri pentru a se asigura că angajatul nu se teme de sau nu este supus unor represalii;
 • Menținerea confidențialității angajatului;
 • Colectarea de informații exacte cu privire la raportul angajatului;
 • Urmărirea procesului corect, astfel încât rapoartele despre încălcări sau suspiciuni de încălcări să poată fi cercetate în continuare; și informarea angajatului că raportul său este în curs de cercetare.
Articole recomandate
Ce presupun și care sunt avantajele îngrijirilor paliative la domiciliu?

Îngrijirile paliative la domiciliu contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților și a familiilor lor. Acestea se adresează persoanelor diagnosticate cu afecțiuni a căror gestionare medicală implică mult efort. De cele mai multe ori, îngrijirile paliative la domiciliu sunt adresate persoanelor în vârstă, care necesită sprijin nu doar în ameliorarea simptomelor, […]

Autor: Cristina Cercel  |   Publicat: 6 octombrie 2022
hernia de disc durere lombara
Hernia de disc: simptome, tratament și recuperare

Durerile de spate reprezintă un simptom foarte des întâlnit, îndeosebi la vârste mai înaintate, deși, în zilele noastre, și tinerii încep să se confrunte cu această problemă tot mai des. De obicei, tindem să ignorăm durerile cervicale sau lombare, punându-le pe seama oboselii, însă, uneori, aceste dureri de spate pot […]

Autor:   |   Publicat: 3 decembrie 2021
Boala coronariană – cauze, simptome, îngrijirea pacienților

Boala coronariană se dezvoltă atunci când vasele majore care alimentează inima cu sânge ajung să fie degradate sau bolnave. Aceasta este cea mai răspândită afecțiune a inimii. În continuare, poți citi mai multe despre primele simptome ale bolii coronariene, cauzele care duc la apariția sa, cum se tratează, precum și […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 19 iulie 2021
Osteoporoza – cauze, simptome, tratament și îngrijirea pacienților

Osteoporoza este o afecțiune a sistemului osos. Oasele devin fragile, astfel încât chiar și o căzătură ușoară sau reflexele ori activitățile de zi cu zi, precum tusea sau aplecarea, pot provoca apariția unei fracturi. De cele mai multe ori, fracturile apar la încheietura mâinii, șold sau coloana vertebrală. În continuare, […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 16 februarie 2021
Poliartrita reumatoidă: cauze, simptome, tratament și îngrijirea pacienților

Artrita reumatoidă este o tulburare inflamatorie cronică, ce poate afecta mai mult decât articulațiile. La unii oameni sunt afectate și alte sisteme ale corpului, inclusiv pielea, ochii, plămânii, inima și vasele de sânge, de unde și numele bolii. Ce este poliartrita reumatoidă Cauze și factori de risc Simptome și complicații […]

Autor: Silvana Patrascanu  |   Publicat: 19 noiembrie 2020
Spondiloza cervicală – cauze, simptome, tratament și îngrijirea pacienților

Spondiloza cervicală este denumirea generică a afecțiunilor care vizează segmentul superior al coloanei vertebrale. Degradarea vertebrelor și a articulațiilor intervertebrale, din zona gâtului, afectează persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, dar poate să apară și mai devreme. Afecțiunea se poate ameliora, de cele mai multe ori, prin tratamente […]

Autor: Silvana Patrascanu  |   Publicat: 24 septembrie 2020
Totul despre depresia la bătrâni: cauze, simptome, sfaturi

Depresia, dușmanul nevăzut al bunicilor noștri. Cum le putem fi alături. Imaginea bunicilor noștri trezește în fiecare dintre noi un sentiment plăcut de „acasă” și, fără îndoială, dumnealor au sădit în noi valori umane pe care le ducem mai departe, pe măsură ce ne trăim propriile vieți. În virtutea acestei […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 6 mai 2020
Artrita: cauze, simptome, tratament

Artrita cumulează peste 200 de tipuri de boli care afectează articulațiile, cele mai întâlnite forme fiind osteoartrita și artrita reumatoidă. Apare prin umflarea pielii din jurul articulațiilor, iar pacientul simte durere și o senzație de rigiditate. Cauze Factori de risc Simptome Tipuri Diagnostic Afecțiuni asociate cu apariția artritei Tratament Diferența […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 26 martie 2020
Boala Parkinson: ce este, din ce cauze apare și ce metode de tratament există

Boala Parkinson se numără printre afecțiunile întâlnite cel mai des cu care se confruntă persoanele în varsta, o tulburare neurodegenerativă care evoluează progresiv și care poate influența dramatic viața bolnavilor, mai ales atunci când nu este monitorizată și ținută cu atenție sub control. În general, boala debutează în jurul vârstei […]

Autor: Elena Sterie  |   Publicat: 1 noiembrie 2019
Boala Alzheimer – ce este, cum se tratează și ce presupune îngrijirea unui astfel de pacient

Alzheimer, cea mai cunoscută formă de demență, este o boală neurodegenerativă care are ca efect distrugerea celulelor nervoase. Este o afecțiune tipică persoanelor în vârstă, dar poate să apară și la 40-50 de ani. Nu se cunosc cauzele cu exactitate, iar tratamentul are ca efect doar ameliorarea simptomelor, nu și […]

Autor: Cristina Rizoiu  |   Publicat: 1 noiembrie 2019

Acum ne gasiti in Arad, București, Cluj, Oradea și TimișoaraOferim servicii de îngrijire bătrâni la domiciliu în Arad, București, Cluj, Oradea și Timișoara!

Dacă sunteți ocupați sau locuiți departe, noi vă vom sprijini părinții și bunicii așa cum ați face-o și dvs.!