Raport de activitate

Raport de activitate pentru anul 2022

al “Serviciul social furnizat la domiciliu pentru vârstnici” The Care Hub

 1. Serviciul social furnizat la domiciliu pentru vârstnici The Care Hub

“Serviciul social furnizat la domiciliu pentru vârstnici” The Care Hub funcţionează din anul 2021.

 1. Despre The Care Hub

Mulți dintre noi suntem prinși cu lucrul sau locuim departe de părinți. Europa va avea nevoie de 1,5 milioane de îngrijitori până în 2060, care să ajute persoanele în vârstă să aibă o bătrânețe demnă în confortul propriilor case. Totodată, în fiecare comunitate, oameni în prag de pensionare își doresc să continue să muncească. Au o experiență bogată de viață și mulți chiar au lucrat ca și îngrijitori, dar le e greu să își găsească ceva potrivit datorită vârstei.

The Care Hub este platforma care conectează familii care caută îngrijitori de încredere pentru cei dragi cu persoane mai în vârstă, cu experiență în îngrijire și asistență medicală, și verificați riguros.

Misiunea noastră este de a construi comunități de încredere, pentru toate vârstele. Facem acest lucrul oferind oportunități de muncă demnă și un venit în plus oamenilor peste 50 de ani și nu numai, cu experiență de îngrijire și care îți doresc să fie activi. Ajutăm în acest fel familiile care locuiesc departe sau sunt ocupate să ofere părinților o bătrânețe demnă, și să facă acest lucru în siguranță, rapid și de oriunde s-ar afla.

 1. Serviciile acordate

Oferim trei categorii de servicii la domiciliu:

a. Servicii îngrijire vârstnici. Serviciile oferite – companie, sprijin la igiena personală, cumpărături, însoțire în oraș, curășenie ușoară, etc – sunt menite să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor în vârstă.

b. Servicii medicale. Serviciile oferite ajută persoanele care nu pot sau nu doresc să se deplaseze la spital să poată beneficia de îngrijire medicală de calitate în confortul propriei locuințe.

c. Servicii de training. Serviciile oferite gratuit ajută atât familiile cât și partenerii The Care Hub să rămână informați cu privire la procesul de îngrijire sau diverse afecțiuni și situații cu care se pot intersecta, oferind tot odată și formarea continuă a personalului.

 1. Beneficiarii “Serviciul social furnizat la domiciliu pentru vârstnici”

Beneficiarii serviciului de îngrijire socio-medicală la domiciliu sunt persoane în vârstă care necesită îngrijiri şi tratamente socio-medicale, conform evaluărilor efectuate, nevoilor identificate, planurilor de îngrijiri întocmite și recomandărilor medicale. În caz de tratament medical posedă de o recomandare a medicului de familie sau medic specialist. Aparținătorii de obicei locuiesc departe (în Franța, Canada, de ex) sau sunt mult prea ocupați pentru a putea să își sprijne părinții sau bunicii atât cât ar avea nevoie sau pur și simplu nu au competemțele necesare.

Beneficiarii au dosare personale întocmite pe baza datelor următoare:

 1. Anchetă socială (date personale a asistatului, datele personale a persoanei de contact, evaluare socială: locuinţa beneficiarului, starea economico-financiară, relaţiile sociale, probleme speciale, nevoi identificate, evaluare medicală, etc
 2. Planul de îngrijiri
 3. Contract de furnizare a serviciului de îngrijire la domiciliu
 4. Recomandare medical (pentru serviciile medicale)
 1. Teritoriul de activitate

În anul 2022, am furnizat servicii de îngrijire vârstnici pe raza municipiului Timișoara.

 1. Situația personalului calificat

Pe baza planului de îngrijire personalul calificat a oferit serviciile socio-medicale beneficiarilor. Personalul implicat direct în furnizarea serviciilor de îngrijire a fost format din:

 • 44 de îngrijitoare sau asistente medicale cu contract de prestări servicii, dintre care
  • 20 îngrijitori la domiciliu PFA cu contract de prestări servicii  
  • 22  asistente medicale PFI cu contract de prestări servicii

Coordonarea şi monitorizarea activităţii socio-medicale şi administraţia acestuia a fost realizată de o echipă multidisciplinară compusă din: 1 asistent social, 1 asistent social în calitate de şef serviciu, 1 medic rezident, 1 administrator.

 1. Rezultatele obținute

În cursul anului 2022, The Care Hub a sprijinit un număr de 18 persoane vârstnice în cadrul serviciul social furnizat la domiciliu pentru vârstnici. Serviciile oferite au inclus sprijin pe partea de igienă personală, asistență la gătit, sprijin la cumpărături, companie, curățenie , sprijin la plata facturilor , însoțire la medic, sprijin în ridicarea rețetei medicale, precum și ieșiri în oraș.

Cu sprijinul The Care Hub, 18 familii au depășit provocarea de a fi singurii care se îngrijesc  de cei dragi, care din cauza problemelor de sănătate se află în imposibilitatea de a gestiona singuri activitățile zilnice.

Prin platforma de training Academiei The Care Hub un numar de 208 persoane s-au inregistrat si au avut acces gratuit la cursurile de formare prin care au putut înțelege mai bine ce înseamnă ingrijirea la domiciliu dar și particularitățile unui anumit diagnostic.

 1. Campania „Pentru Bunici Singuri”

Campania „Pentru Bunici Singuri” a început din credința că fiecare dintre noi are un bătrân în familia lui, căruia îi este recunoscător pentru rolul pe care l-a avut în viața sa și că am putea, împreună, îndrepta recunoștința către bătrânii singuri din Timișoara, plătind pentru aceștia câteva servicii de îngrijire.  Campania „Pentru Bunici Singuri” își dorește să sprijine oameni în vârstă, cu pensii mici, care nu sunt ajutați de familii.

Principiile pe baza cărora hotărâm pe cine ajutăm sunt următoarele:

1) Adresăm cererile de ajutor în ordinea în care le primim. Știm și ne pare rău dacă uneori cereri urgente vor trebui să aștepte. Ne vom strădui să le adresăm cât vom putea de repede;

2) Adresăm cererile în măsura în care vom avea ore plătite pentru bunicii singuri, pe care să le dăm mai departe. Știm și ne pare rău dacă uneori vom aștepta până cineva va plăti aceste ore.

3) Ne dorim să ajutăm cât mai mulți bunici singuri. În cazul în care va fi posibil, vom îngriji aceeași persoană de mai multe ori, cu mare drag.

 1. Evenimente menite să eficientizeze serviciul
 2. Digitalizarea cererilor de vizită. Beneficiarii sau aparținătorii (membrii familiei, etc) pot cere vizite și efectua plata în siguranță folosind aplicația digitală The Care Hub  (pe lângă rezervarea telefonică sau în persoană, la sediul nostru).    
 3. Digitalizarea monitorizării efectuării vizitelor. Prin intermediul aplicației mobile The Care Hub, partenerele (îngrijitoare, asistente medicale, etc) raportează în timp real începerea și finalizarea vizitelor. Beneficiarii și/sau aparținătorii sunt notificați, tot în timp real, de începerea și finalizarea vizitelor. Aceste detalii sunt înregistrate la profilul beneficiarului și disponibile în format electronic, pe bază de cerere.     
 4. Digitalizarea evaluării satisfacției beneficiarilor și partenerilor. Atât beneficiarii sau aparținătorii, cât și partenerele de îngrijire au posibilitatea evaluării digitale a vizitei, folosind atât o evaluare cantitativă (o scară de la 1-5, 5 fiind foarte satisfăcut) cât și calitativă, putând raporta modul în care a decurs vizita, serviciile efectuate, ce i-a nemultumit sau ce le-a plăcut.
 5. Digitalizarea raportării de incidente. Atât beneficiarii sau aparținătorii, cât și partenerele de îngrijire au posibilitatea raportării de incidente sau probleme prin intermediul aplicației digitale The Care Hub (pe lângă raportarea telefonică sau în persoană, la sediul nostru).     
 6. Evaluări pe teren al serviciului. Sunt efectuate de asistenta socială Coordonatoare sub îndrumarea asistentei sociale Manager Senior, cu scopul de a identifica problemele şi necesităţile legate de serviciu. În timpul vizitelor, colegele noastre discută cu beneficiarii și aparținătorii privind eventuale probleme, satisfacția lor privind calitatea serviciilor, preferințe privind planul de îngrijire, etc.
 7. Discuțiile zilnice de caz. Echipa se intâlnește zilnic pentru a discuta cererile noi de servicii precum și cazurile existente. La discuție participă e echipă multi-disciplinară formată din asistent social Manager Senior, asistent social Coordonator, Directorul de Resurse Umane, Medic Rezident Coordonator și administratorul The Care Hub, pentru a asigura un proces eficient și holistic de luare a deciziilor.
 8. Cursuri de pregătire continuă.
  1. Toata echipa a participat la traininguri de pregătire in domeniu ingrijirii la domiciliu, organizate de către asistenta socială Manager Senior
  1. Participarea la cursurile organizate de catre Colegiul National al Asistentilor Sociali
  1. Participare la conferințe și întâlniri  de disuție cu asociații și instuții din domeniul ingrijirii medicale
 1. Parteneriate
 2. Colaborăm cu medici de familie din Timișoara, ținându-i la curent cu serviciile oferite prin intermediul brosurilor aduse la sediul lor sau trimise via email. În anul 2022, 451 de medici de familie au primit informații privind serviciile furnizate de The Care Hub. 
 3. În 2022 a fost încheiat un contract de colaborare cu Clinica Regina Maria si Clinica Sante spre a putea oferi beneficiarilor The Care Hub posibilitatea realizării analizelor din confortul propriei locuințe
 4. Concluzii

Activitățile și demersurile din această perioadă au avut o contribuție importantă la îmbunătățirea situației de viață și ingrjire a beneficiarilor noștri, venind în aceslași timp în sprijinul familiilor acestora.

Prin intermediul serviciilor noastre am facilitat accesul atât la servicii de îngrijire cât și la servicii medicale pentru persoanelor varstnice sau cursuri informative cu privire la ingrijirea persoanelor varstnice, care din cauza problemelor de sănătate se află în imposibilitatea de a se deplasa.

Printr-o abordare centrată pe persoană, oferim beneficiarilor noștrii un sprijin multidisciplinar prin intermediul echipei noastre care include profesioniști atât din domeniul medical, cât și din cel social.

Raport de activitate pentru anul 2021

al “Serviciul social furnizat la domiciliu pentru vârstnici” The Care Hub

 1. Serviciul social furnizat la domiciliu pentru vârstnici The Care Hub

“Serviciul social furnizat la domiciliu pentru vârstnici” The Care Hub funcţionează din anul 2021.

 1. Despre The Care Hub

Mulți dintre noi suntem prinși cu lucrul sau locuim departe de părinți. Europa va avea nevoie de 1,5 milioane de îngrijitori până în 2060, care să ajute persoanele în vârstă să aibă o bătrânețe demnă în confortul propriilor case. Totodată, în fiecare comunitate, oameni în prag de pensionare își doresc să continue să muncească. Au o experiență bogată de viață și mulți chiar au lucrat ca și îngrijitori, dar le e greu să își găsească ceva potrivit datorită vârstei.

The Care Hub este platforma care conectează familii care caută îngrijitori de încredere pentru cei dragi cu persoane mai în vârstă, cu experiență în îngrijire și asistență medicală, și verificați riguros.

Misiunea noastră este de a construi comunități de încredere, pentru toate vârstele. Facem acest lucru oferind oportunități de muncă demnă și un venit în plus oamenilor peste 50 de ani, cu experiență de îngrijire și care îți doresc să fie activi. Ajutăm în acest fel familiile care locuiesc departe sau sunt ocupate să ofere părinților o bătrânețe demnă, și să facă acest lucru în siguranță, rapid și de oriunde s-ar afla.

 1. Serviciile acordate

Oferim două categorii de servicii la domiciliu:

a. Servicii îngrijire vârstnici. Serviciile oferite – companie, sprijin la igiena personală, cumpărături, însoțire în oraș, curășenie ușoară, etc – sunt menite să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor în vârstă.

b. Servicii medicale. Serviciile oferite ajută persoanele care nu pot sau nu doresc să se deplaseze la spital să poată beneficia de îngrijire medicală de calitate în confortul propriei locuințe.

 1. Beneficiarii “Serviciul social furnizat la domiciliu pentru vârstnici” 

Beneficiarii serviciului de îngrijire socio-medicală la domiciliu sunt persoane în vârstă care necesită îngrijiri şi tratamente socio-medicale, conform evaluărilor efectuate, nevoilor identificate şi planurilor de îngrijiri întocmite. În caz de tratament medical posedă de o recomandare a medicului de familie sau medic specialist. Aparținătorii de obicei locuiesc departe (în Franța, Canada, de ex) sau sunt mult prea ocupați pentru putea să își sprijne părinții sau bunicii atât cât ar avea nevoie.  

Beneficiarii au dosare personale întocmite pe baza datelor următoare:

A grey check mark on a black background
Description automatically generated Anchetă socială (date personale a asistatului, datele personale a persoanei de contact, evaluare socială: locuinţa beneficiarului, starea economico-financiară, relaţiile sociale, probleme speciale, nevoi identificate, evaluare medicală, etc

A grey tick on a black background
Description automatically generated Planul de îngrijiri

A grey tick on a black background
Description automatically generated Contract de furnizare a serviciului de îngrijire la domiciliu

 1. Teritoriul de activitate

În anul 2021, am furnizat servicii de îngrijire vârstnici pe raza municipiului Timișoara.

 1. Situația personalului calificat

Pe baza planului de îngrijire personalul calificat a oferit serviciile socio-medicale beneficiarilor. Personalul implicat direct în furnizarea serviciilor de îngrijire a fost format din:

 • 3 îngrijitori la domiciliu angajați,
 • 35 de îngrijitoare sau asistente medicale cu contract de prestări servicii, dintre care 
 • 33 îngrijitori la domiciliu PFA cu contract de prestări servicii   
 • 2  asistente medicale PFI cu contract de prestări servicii

Coordonarea şi monitorizarea activităţii socio-medicale şi administraţia acestuia a fost realizată de o echipă multidisciplinară compusă din: 1 asistent social, 1 asistent social în calitate de şef serviciu, 1 medic de familie, 1 administrator.

 1. Rezultatele obținute

În cursul anului 2021, The Care Hub a sprijinit un număr de 11 persoane vârstnice în cadrul serviciul social furnizat la domiciliu pentru vârstnici. Serviciile oferite au inclus sprijin pe partea de igienă personală, asistență la gătit, sprijin la cumpărături, companie, curățenie , sprijin la plata facturilor , precum și ieșiri în oraș.

Cu sprijinul The Care Hub, 11 familii au depășit provocarea de a fi singurii care se îngrijesc  de cei dragi, care din cauza problemele de sănătate se află în imposibilitatea de a a-și gestiona singuri activitățile zilnice.

 1. Campania „Pentru Bunici Singuri”

Campania „Pentru Bunici Singuri” a început din credința că fiecare dintre noi are un bătrân în familia lui, căruia îi este recunoscător pentru rolul pe care l-a avut în viața sa și că am putea, împreună, îndrepta recunoștința către bătrânii singuri din Timișoara, plătind pentru aceștia câteva servicii de îngrijire. Campania „Pentru Bunici Singuri” își dorește să sprijine oameni în vârstă, cu pensii mici, care nu sunt ajutați de familii.

Principiile pe baza cărora hotărâm pe cine ajutăm sunt următoarele:

1) Adresăm cererile de ajutor în ordinea în care le primim. Știm și ne pare rău dacă uneori cereri urgente vor trebui să aștepte. Ne vom strădui să le adresăm cât vom putea de repede;

2) Adresăm cererile în măsura în care vom avea ore plătite pentru bunicii singuri, pe care să le dăm mai departe. Știm și ne pare rău dacă uneori vom aștepta până cineva va plăti aceste ore.

3) Ne dorim să ajutăm cât mai mulți bunici singuri. În cazul în care va fi posibil, vom îngriji aceeași persoană de mai multe ori, cu mare drag.

 1. Evenimente menite să eficientizeze serviciul
 • Digitalizarea cererilor de vizită. Beneficiarii sau aparținătorii (membrii familiei, etc) pot cere vizite și efectua plata în siguranță folosind aplicația digitală The Care Hub  (pe lângă rezervarea telefonică sau în persoană, la sediul nostru).    
 • Digitalizarea monitorizării efectuării vizitelor. Prin intermediul aplicației mobile The Care Hub, partenerele (îngrijitoare, asistente medicale, etc) raportează în timp real începerea și finalizarea vizitelor. Beneficiarii și/sau aparținătorii sunt notificați, tot în timp real, de începerea și finalizarea vizitelor. Aceste detalii sunt înregistrate la profilul beneficiarului și disponibile în format electronic, pe bază de cerere.      
 • Digitalizarea evaluării satisfacției beneficiarilor și partenerilor. Atât beneficiarii sau aparținătorii, cât și partenerele de îngrijire au posibilitatea evaluării digitale a vizitei, folosind atât o evaluare cantitativă (o scară de la 1-5, 5 fiind foarte satisfăcut) cât și calitativă, putând raporta modul în care a decurs vizita, serviciile efectuate, ce i-a nemultumit sau ce le-a plăcut.
 • Digitalizarea raportării de incidente. Atât beneficiarii sau aparținătorii, cât și partenerele de îngrijire au posibilitatea raportării de incidente sau probleme prin intermediul aplicației digitale The Care Hub (pe lângă raportarea telefonică sau în persoană, la sediul nostru).     
 • Evaluări pe teren al serviciului. Sunt efectuate de asistenta socială Manager Senior împreună cu asistenta socială Coordonatoare, cu scopul de a identifica problemele şi necesităţile legate de serviciu. În timpul vizitelor, colegele noastre discută cu beneficiarii și aparținătorii privind eventuale probleme, satisfacția lor privind calitatea serviciilor, preferințe privind planul de îngrijire, etc.
 • Discuțiile zilnice de caz. Echipa se intâlnește zilnic pentru a discuta cererile noi de servicii precum și cazurile existente. La discuție participă e echipă multi-disciplinară formată din asistenta socială Manager Senior, asistenta socială Coordonator, Directorul de Resurse Umane și administratorul The Care Hub, pentru a asigura un proces eficient și holistic de luare a deciziilor.
 • Cursuri de pregătire continuă. 
 • Toata echipa a participat la traininguri de pregătire interioară in domeniu ingrijirii la domiciliu, organizate de către asistenta socială Manager Senior
 • Participarea la Conferința Națională de Alzheimer organizată digital în perioada 24 – 27 februarie 2021.
 1. Parteneriate

Colaborăm cu medici de familie din Timișoara, ținându-i la curent cu serviciile oferite prin intermediul brosurilor aduse la sediul lor sau trimise via email. În anul 2021, 44 de medici de familie au fost primit informații privind serviciile furnizate de The Care Hub.  

 1. Concluzii 

Activitățile și demersurile din această perioada au avut o contribuție importantă la îmbunătățirea situației de viață și ingrjire a beneficiarilor noștri, venind în aceslas timp în sprijinul familiilor acestora.

Prin intermediul serviciilor noastre am facilitat accesul atât la servicii de îngrijire cât și la servicii medicale a persoanelor vârstnice, care din cauza problemelor de sănătate se află în imposibilitatea de a se deplasa.

Printr-o abordare centrată pe persoană, oferim beneficiarilor noștri un sprijin multidisciplinar prin intermediul echipei noastre care include profesioniști atât din domeniul medical, cât și din cel social.

Articole recomandate
Ce presupun și care sunt avantajele îngrijirilor paliative la domiciliu?

Îngrijirile paliative la domiciliu contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților și a familiilor lor. Acestea se adresează persoanelor diagnosticate cu afecțiuni a căror gestionare medicală implică mult efort. De cele mai multe ori, îngrijirile paliative la domiciliu sunt adresate persoanelor în vârstă, care necesită sprijin nu doar în ameliorarea simptomelor, […]

Autor: Cristina Cercel  |   Publicat: 6 octombrie 2022
hernia de disc durere lombara
Hernia de disc: simptome, tratament și recuperare

Durerile de spate reprezintă un simptom foarte des întâlnit, îndeosebi la vârste mai înaintate, deși, în zilele noastre, și tinerii încep să se confrunte cu această problemă tot mai des. De obicei, tindem să ignorăm durerile cervicale sau lombare, punându-le pe seama oboselii, însă, uneori, aceste dureri de spate pot […]

Autor:   |   Publicat: 3 decembrie 2021
Boala coronariană – cauze, simptome, îngrijirea pacienților

Boala coronariană se dezvoltă atunci când vasele majore care alimentează inima cu sânge ajung să fie degradate sau bolnave. Aceasta este cea mai răspândită afecțiune a inimii. În continuare, poți citi mai multe despre primele simptome ale bolii coronariene, cauzele care duc la apariția sa, cum se tratează, precum și […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 19 iulie 2021
Osteoporoza – cauze, simptome, tratament și îngrijirea pacienților

Osteoporoza este o afecțiune a sistemului osos. Oasele devin fragile, astfel încât chiar și o căzătură ușoară sau reflexele ori activitățile de zi cu zi, precum tusea sau aplecarea, pot provoca apariția unei fracturi. De cele mai multe ori, fracturile apar la încheietura mâinii, șold sau coloana vertebrală. În continuare, […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 16 februarie 2021
Poliartrita reumatoidă: cauze, simptome, tratament și îngrijirea pacienților

Artrita reumatoidă este o tulburare inflamatorie cronică, ce poate afecta mai mult decât articulațiile. La unii oameni sunt afectate și alte sisteme ale corpului, inclusiv pielea, ochii, plămânii, inima și vasele de sânge, de unde și numele bolii. Ce este poliartrita reumatoidă Cauze și factori de risc Simptome și complicații […]

Autor: Silvana Patrascanu  |   Publicat: 19 noiembrie 2020
Spondiloza cervicală – cauze, simptome, tratament și îngrijirea pacienților

Spondiloza cervicală este denumirea generică a afecțiunilor care vizează segmentul superior al coloanei vertebrale. Degradarea vertebrelor și a articulațiilor intervertebrale, din zona gâtului, afectează persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, dar poate să apară și mai devreme. Afecțiunea se poate ameliora, de cele mai multe ori, prin tratamente […]

Autor: Silvana Patrascanu  |   Publicat: 24 septembrie 2020
Totul despre depresia la bătrâni: cauze, simptome, sfaturi

Depresia, dușmanul nevăzut al bunicilor noștri. Cum le putem fi alături. Imaginea bunicilor noștri trezește în fiecare dintre noi un sentiment plăcut de „acasă” și, fără îndoială, dumnealor au sădit în noi valori umane pe care le ducem mai departe, pe măsură ce ne trăim propriile vieți. În virtutea acestei […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 6 mai 2020
Artrita: cauze, simptome, tratament

Artrita cumulează peste 200 de tipuri de boli care afectează articulațiile, cele mai întâlnite forme fiind osteoartrita și artrita reumatoidă. Apare prin umflarea pielii din jurul articulațiilor, iar pacientul simte durere și o senzație de rigiditate. Cauze Factori de risc Simptome Tipuri Diagnostic Afecțiuni asociate cu apariția artritei Tratament Diferența […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 26 martie 2020
Boala Parkinson: ce este, din ce cauze apare și ce metode de tratament există

Boala Parkinson se numără printre afecțiunile întâlnite cel mai des cu care se confruntă persoanele în varsta, o tulburare neurodegenerativă care evoluează progresiv și care poate influența dramatic viața bolnavilor, mai ales atunci când nu este monitorizată și ținută cu atenție sub control. În general, boala debutează în jurul vârstei […]

Autor: Elena Sterie  |   Publicat: 1 noiembrie 2019
Boala Alzheimer – ce este, cum se tratează și ce presupune îngrijirea unui astfel de pacient

Alzheimer, cea mai cunoscută formă de demență, este o boală neurodegenerativă care are ca efect distrugerea celulelor nervoase. Este o afecțiune tipică persoanelor în vârstă, dar poate să apară și la 40-50 de ani. Nu se cunosc cauzele cu exactitate, iar tratamentul are ca efect doar ameliorarea simptomelor, nu și […]

Autor: Cristina Rizoiu  |   Publicat: 1 noiembrie 2019

Acum ne gasiti in Arad, București, Cluj, Oradea și TimișoaraOferim servicii de îngrijire bătrâni la domiciliu în Arad, București, Cluj, Oradea și Timișoara!

Dacă sunteți ocupați sau locuiți departe, noi vă vom sprijini părinții și bunicii așa cum ați face-o și dvs.!