Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate www.thecarehub.ro

Această politică are rolul de a vă prezenta dvs., vizitatorilor site-ului, cum, de ce și pentru cât timp prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Documentul a fost redactat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD - Regulamentul General privind Protecția Datelor”).

Menționăm că această politică va fi revizuită la anumite intervale de timp pentru a respecta prevederile legale și recomandările Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”).  Veți fi informat cu privire la versiunea actualizată prin notificare pe e-mail și/sau prin afișare pe site, în momentul accesării site-ului.

Această politică este aplicabilă tuturor vizitatorilor site-ului nostru, indiferent dacă au un cont înregistrat pe aplicațiile mobile The Care Hub sau nu.

Operatorul datelor cu caracter personal: THE CARE HUB SRL, având sediul social în str Zăvoi nr 1, SAD 7 și SAD 8, număr de ordine în registrul comerțului J35/4519/13.12.2018, cod de identificare fiscală 40299417.

În calitate de operator, colectăm datele:

- prin site-ul nostru www.thecarehub.ro („site-ul”), prin completarea de către dvs. a  formularelor ori prin utilizarea modulelor cookie

- pe platforma The Care Hub, prin aplicațiile de parteneri și clienți disponibile (detalii privind prelucrarea datelor sunt disponibile în politicile de confidențialitate ale celor două aplicații)

- prin paginile rețelelor sociale afiliate platformei

- offline – prin formulare distribuite la evenimentele organizate de noi ori atunci când ne contactați direct.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate:

 • Nume, prenume
 • E-mail
 • Telefon
 • Informații colectate prin cookies: locație, browser și dispozitiv electronic folosit pentru conectare: adresa IP, adresa MAC, codul anunțului Google, paginile accesate pe site, data și ora activității, frecvența vizitelor.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 • Pentru a furniza servicii de intermediere pentru servicii personale la domiciliu prin platforma The Care Hub și pentru a crea conturi de utilizatori pe platforma „The Care Hub”
 • Pentru a personaliza serviciile oferite și a îmbunătăți platforma;
 • Pentru a răspunde solicitărilor dvs. și ale utilizatorilor platformei;
  • Pentru a permite participarea la sondaje, concursuri, promoții, etc
  • Pentru a oferi suport tehnic legat de utilizarea platformei „The Care Hub”
  • Pentru a recunoaște dispozitivele utilizate și a le asocia profilului utilizatorului, atunci când este cazul
  • Pentru a utiliza anumite tehnologii pe rețelele sociale potrivit consimțământului exprimat de dvs.
  • În scop de marketing, pentru a trimite informații despre produse, servicii, evenimente și promoții referitoare la The Care Hub sau alte companii cu care lucrează THE CARE HUB SRL, exclusiv pe baza consimțământului dvs.
 • Pentru a îndeplini obligațiile legale ale THE CARE HUB SRL.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

 • Consimțământul dvs.
 • În vederea încheierii sau executării unui contract de utilizare a platformei între THE CARE HUB SRL și dvs., în calitate de utilizator
 • Pentru respectarea obligațiilor legale
 • Interesul legitim al THE CARE HUB SRL

Situații în care dezvăluim datele dvs.

THE CARE HUB SRL va putea divulga datele dvs. personale în anumite situații, către:

 1. Furnizori de servicii, în scopul îndeplinirii anumitor funcțiuni ale site-ului și ale activității THE CARE HUB SRL, ca de ex. efectuarea de campanii de marketing sau retenție, participarea la concursuri sau evenimente, etc.
 2. Rețele sociale. Puteți interacționa cu anumite funcționalități ale platformei The Care Hub care pot duce la publicarea datelor cu caracter personal (nume, prenume) pe pagina utilizatorului sau pe pagina The Care Hub de pe diferite rețele sociale.
 3. Dispozitive mobile, electronice sau alte aplicații pentru dispozitive. Este posibil ca THE CARE HUB SRL să partajeze anumite date cu caracter personal (inclusiv modul în care utilizatorul folosește aplicațiile mobile sau pentru alte dispozitive electronice) cu operatori de telefonie mobilă, furnizori de tehnologie, furnizori de servicii de analiză, etc.
 4. Vânzarea activității sau activelor THE CARE HUB SRL. În eventualitatea vânzării totale sau parțiale a activității sau activelor THE CARE HUB SRL, informațiile vizitatorilor pot fi, la discreția THE CARE HUB SRL SRL, transferate parțial sau în totalitate unor terți ca parte sau în legătură cu tranzacția respectivă. În această eventualitate, politicile entităților terțe pot guverna utilizarea și colectarea informațiilor.
 5. Terțe companii care dețin separat datele utilizatorilor platformei The Care Hub. THE CARE HUB SRL poate partaja date cu caracter personal ale vizitatorilor cu terți cărora vizitatorul le-a furnizat separat anumite date cu caracter personal (ex. prin crearea unui cont de utilizator pe platformele respectivilor terți). În aceste cazuri, THE CARE HUB SRL poate completa datele pe care terții le dețin despre utilizatori prin partajarea unui identificator comun care în sine nu constituie date cu caracter personal.
 6. Entități afiliate. THE CARE HUB SRL poate partaja date cu caracter personal despre vizitatori, colectate prin intermediul platformei The Care Hub, cu entități afiliate (fie companii aflate în același grup, fie companii cu acționari/ asociați comuni cu THE CARE HUB SRL).
 7. Motive juridice. THE CARE HUB SRL poate dezvălui, total sau parțial, informații cu caracter personal pentru a coopera cu sau a sprijini organismele de aplicare a legii, guvernamentale sau de reglementare, organizațiile de protecție a conținutului sau acțiunile judiciare în legătură cu sau pentru a preveni frauda suspectată sau posibilă. De asemenea, THE CARE HUB SRL poate folosi sau dezvălui informații pe care le consideră adecvate în măsura în care acestea au fost solicitate printr-o adresă oficială sau în legătură cu litigiile în curs sau potențiale ori pentru a impune sau a proteja drepturile sau siguranța vizitatorilor.

Perioada de stocare

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune pe platforma The Care Hub. Anumite categorii de date vor fi stocate pentru perioade mai lungi atunci când perioada este impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligații de păstrare a documentelor.

Transferul datelor

În utilizarea platformei, este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate sau stocate pe serverele furnizorilor noștri din țări situate în afara UE/SEE, în funcție de resursele disponibile furnizorilor respectivi.

În toate cazurile în care datele sunt transferate către o țară din afara UE/SEE încheiem un acord de prelucrare a datelor cu furnizorii, acord ce conține clauzele contractuale recomandate de Comisia Europeană, pentru a obține garanții adecvate cu privire la securitatea și protecția datelor.

 

Drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal

Dreptul de acces În urma solicitării dvs., vă putem confirma că vă prelucrăm datele și vă putem oferi acces la datele respective (prin transmiterea unei copii a datelor cu caracter personal și a unor informații suplimentare privind prelucrarea).
Dreptul la rectificare În urma solicitării dvs., vom rectifica fără întârziere datele inexacte și vom completa datele incomplete pe care le deținem cu privire la dvs.
Dreptul la ștergerea datelor În urma solicitării dvs., în anumite circumstanțe vom șterge datele dvs. cu caracter personal (de ex. dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ori dacă vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei de prelucrare).
Dreptul la restricționarea prelucrării În urma solicitării dvs. vom restricționa prelucrarea datelor dvs. atunci când contestați exactitatea acestora sau în cazul în care v-ați opus prelucrării lor. Vă vom informa fără întârziere cu privire la ridicarea oricăror restricții de prelucrare.
Dreptul la portabilitatea datelor În urma solicitării dvs., vă vom transmite datele cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, ne puteți solicita să transmitem datele unui alt operator.
Dreptul la opoziție În urma solicitării dvs., vom înceta prelucrarea datelor dvs. în baza interesului legitim al THE CARE HUB SRL, atunci când interesele și drepturile dvs. prevalează față de interesele noastre.
Dreptul de a retrage consimțământul Atunci când datele dvs. sunt prelucrate exclusiv în baza consimțământului, aveți dreptul de a notifica THE CARE HUB SRL cu privire la retragerea consimțământului. Retragerea acestuia nu va afecta legalitatea prelucrării anterioare.
Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere Informațiile actualizate privind depunerea unei plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pot fi accesate pe site-ul www.dataprotection.ro

 

Utilizarea cookies

Un “Internet Cookie” (numit și “browser cookie” sau “HTTP cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, dispozitivul mobil sau alte dispozitive de pe care un vizitator accesează un site. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul vizitatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un vizitator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Motivele folosirii cookie-urilor

Folosim cookies pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea site-ului nostru și pentru a înțelege mai bine modul in care vizitatorii utilizează site-ul. Pe baza cookie-urilor putem personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră.

Tipuri de cookies folosite pe site-ul TCH

Nume cookie Categorie Scop Comentarii
__cfduid Necesare Folosit de Cloudflare pentru a identifica trafic web de încredere thecarehub.ro
JSESSIONID Necesare Păstrează statusul vizitatorilor pe mai multe pagini

Preserves users states across page requests

salesiq.zoho.eu
JSESSIONID Necesare Păstrează statusul vizitatorilor pe mai multe pagini

Preserves users states across page requests

salesiq.zohopublic.eu
LS_CSRF_TOKEN Preferințe Identifică vizitatorul pe mai multe dispozitive și pe parcursursul mai multor vizite pentru a optimiza funcționalitatea de chat pe website.
Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website.
salesiq.zoho.eu
LS_CSRF_TOKEN Preferințe Identifică vizitatorul pe mai multe dispozitive și pe parcursursul mai multor vizite pentru a optimiza funcționalitatea de chat pe website.
Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website.
salesiq.zohopublic.eu
_fbp Marketing Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse de reclamă, ca de ex. licitații în timp real de la firme publicitate terțe.
Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers
thecarehub.ro
_hjIncludedInSample Marketing Folosit pentru a determina dacă navigarea vizitatorului va fi înregistrată în scopuri statistice.
Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical placeholder.
thecarehub.ro
Fr Marketing Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse de reclamă, ca de ex. licitații în timp real de la firme publicitate terțe.
Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers
thecarehub.ro
rc::c Marketing Neclasificată Google.com
tr Marketing Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse de reclamă, ca de ex. licitații în timp real de la firme publicitate terțe.
Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers
Facebook.com
8fa6dbc102 Neclasificate Neclasificate salesiq.zoho.eu
8fa6dbc102 Neclasificate Neclasificate salesiq.zohopublic.eu
Siqlsdb Neclasificate Neclasificate thecarehub.ro
thecarehub-_zldp Neclasificate Neclasificate thecarehub.ro
thecarehub-_zldt Neclasificate Neclasificate thecarehub.ro
utsdb Neclasificate Neclasificate thecarehub.ro

 

Cum puteți modifica setările

Vă puteți configura browserul pentru a respinge fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat.

Recomandăm să accesați pagina de suport a browser-ului dvs. pentru detalii privind dezactivarea cookie-urilor.

Pentru mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-urile www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Contact

Pentru a vă răspunde oricăror întrebări legate de această informare ori în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către THE CARE HUB SRL, precum și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la [email protected].