Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate www.thecarehub.ro

Această politică are rolul de a vă prezenta dvs., vizitatorilor site-ului, cum, de ce și pentru cât timp prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Documentul a fost redactat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD – Regulamentul General privind Protecția Datelor”).

Menționăm că această politică va fi revizuită la anumite intervale de timp pentru a respecta prevederile legale și recomandările Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”).  Veți fi informat cu privire la versiunea actualizată prin notificare pe e-mail și/sau prin afișare pe site, în momentul accesării site-ului.

Această politică este aplicabilă tuturor vizitatorilor site-ului nostru, indiferent dacă au un cont înregistrat pe aplicațiile mobile The Care Hub sau nu.

Operatorul datelor cu caracter personal: THE CARE HUB SRL, având sediul social în str Zăvoi nr 1, SAD 7 și SAD 8, număr de ordine în registrul comerțului J35/4519/13.12.2018, cod de identificare fiscală 40299417.

În calitate de operator, colectăm datele:

– prin site-ul nostru www.thecarehub.ro („site-ul”), prin completarea de către dvs. a  formularelor ori prin utilizarea modulelor cookie

– pe platforma The Care Hub, prin aplicațiile de parteneri și clienți disponibile (detalii privind prelucrarea datelor sunt disponibile în politicile de confidențialitate ale celor două aplicații)

– prin paginile rețelelor sociale afiliate platformei

– offline – prin formulare distribuite la evenimentele organizate de noi ori atunci când ne contactați direct.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate:

 • Nume, prenume
 • E-mail
 • Telefon
 • Informații colectate prin cookies: locație, browser și dispozitiv electronic folosit pentru conectare: adresa IP, adresa MAC, codul anunțului Google, paginile accesate pe site, data și ora activității, frecvența vizitelor.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 • Pentru a furniza servicii de intermediere pentru servicii personale la domiciliu prin platforma The Care Hub și pentru a crea conturi de utilizatori pe platforma „The Care Hub”
 • Pentru a personaliza serviciile oferite și a îmbunătăți platforma;
 • Pentru a răspunde solicitărilor dvs. și ale utilizatorilor platformei;
  • Pentru a permite participarea la sondaje, concursuri, promoții, etc
  • Pentru a oferi suport tehnic legat de utilizarea platformei „The Care Hub”
  • Pentru a recunoaște dispozitivele utilizate și a le asocia profilului utilizatorului, atunci când este cazul
  • Pentru a utiliza anumite tehnologii pe rețelele sociale potrivit consimțământului exprimat de dvs.
  • În scop de marketing, pentru a trimite informații despre produse, servicii, evenimente și promoții referitoare la The Care Hub sau alte companii cu care lucrează THE CARE HUB SRL, exclusiv pe baza consimțământului dvs.
 • Pentru a îndeplini obligațiile legale ale THE CARE HUB SRL.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

 • Consimțământul dvs.
 • În vederea încheierii sau executării unui contract de utilizare a platformei între THE CARE HUB SRL și dvs., în calitate de utilizator
 • Pentru respectarea obligațiilor legale
 • Interesul legitim al THE CARE HUB SRL

Situații în care dezvăluim datele dvs.

THE CARE HUB SRL va putea divulga datele dvs. personale în anumite situații, către:

 1. Furnizori de servicii, în scopul îndeplinirii anumitor funcțiuni ale site-ului și ale activității THE CARE HUB SRL, ca de ex. efectuarea de campanii de marketing sau retenție, participarea la concursuri sau evenimente, etc.
 2. Rețele sociale. Puteți interacționa cu anumite funcționalități ale platformei The Care Hub care pot duce la publicarea datelor cu caracter personal (nume, prenume) pe pagina utilizatorului sau pe pagina The Care Hub de pe diferite rețele sociale.
 3. Dispozitive mobile, electronice sau alte aplicații pentru dispozitive. Este posibil ca THE CARE HUB SRL să partajeze anumite date cu caracter personal (inclusiv modul în care utilizatorul folosește aplicațiile mobile sau pentru alte dispozitive electronice) cu operatori de telefonie mobilă, furnizori de tehnologie, furnizori de servicii de analiză, etc.
 4. Vânzarea activității sau activelor THE CARE HUB SRL. În eventualitatea vânzării totale sau parțiale a activității sau activelor THE CARE HUB SRL, informațiile vizitatorilor pot fi, la discreția THE CARE HUB SRL SRL, transferate parțial sau în totalitate unor terți ca parte sau în legătură cu tranzacția respectivă. În această eventualitate, politicile entităților terțe pot guverna utilizarea și colectarea informațiilor.
 5. Terțe companii care dețin separat datele utilizatorilor platformei The Care Hub. THE CARE HUB SRL poate partaja date cu caracter personal ale vizitatorilor cu terți cărora vizitatorul le-a furnizat separat anumite date cu caracter personal (ex. prin crearea unui cont de utilizator pe platformele respectivilor terți). În aceste cazuri, THE CARE HUB SRL poate completa datele pe care terții le dețin despre utilizatori prin partajarea unui identificator comun care în sine nu constituie date cu caracter personal.
 6. Entități afiliate. THE CARE HUB SRL poate partaja date cu caracter personal despre vizitatori, colectate prin intermediul platformei The Care Hub, cu entități afiliate (fie companii aflate în același grup, fie companii cu acționari/ asociați comuni cu THE CARE HUB SRL).
 7. Motive juridice. THE CARE HUB SRL poate dezvălui, total sau parțial, informații cu caracter personal pentru a coopera cu sau a sprijini organismele de aplicare a legii, guvernamentale sau de reglementare, organizațiile de protecție a conținutului sau acțiunile judiciare în legătură cu sau pentru a preveni frauda suspectată sau posibilă. De asemenea, THE CARE HUB SRL poate folosi sau dezvălui informații pe care le consideră adecvate în măsura în care acestea au fost solicitate printr-o adresă oficială sau în legătură cu litigiile în curs sau potențiale ori pentru a impune sau a proteja drepturile sau siguranța vizitatorilor.

Perioada de stocare

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune pe platforma The Care Hub. Anumite categorii de date vor fi stocate pentru perioade mai lungi atunci când perioada este impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligații de păstrare a documentelor.

Transferul datelor

În utilizarea platformei, este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate sau stocate pe serverele furnizorilor noștri din țări situate în afara UE/SEE, în funcție de resursele disponibile furnizorilor respectivi.

În toate cazurile în care datele sunt transferate către o țară din afara UE/SEE încheiem un acord de prelucrare a datelor cu furnizorii, acord ce conține clauzele contractuale recomandate de Comisia Europeană, pentru a obține garanții adecvate cu privire la securitatea și protecția datelor.

 

Drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal

Dreptul de acces În urma solicitării dvs., vă putem confirma că vă prelucrăm datele și vă putem oferi acces la datele respective (prin transmiterea unei copii a datelor cu caracter personal și a unor informații suplimentare privind prelucrarea).
Dreptul la rectificare În urma solicitării dvs., vom rectifica fără întârziere datele inexacte și vom completa datele incomplete pe care le deținem cu privire la dvs.
Dreptul la ștergerea datelor În urma solicitării dvs., în anumite circumstanțe vom șterge datele dvs. cu caracter personal (de ex. dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ori dacă vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei de prelucrare).
Dreptul la restricționarea prelucrării În urma solicitării dvs. vom restricționa prelucrarea datelor dvs. atunci când contestați exactitatea acestora sau în cazul în care v-ați opus prelucrării lor. Vă vom informa fără întârziere cu privire la ridicarea oricăror restricții de prelucrare.
Dreptul la portabilitatea datelor În urma solicitării dvs., vă vom transmite datele cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, ne puteți solicita să transmitem datele unui alt operator.
Dreptul la opoziție În urma solicitării dvs., vom înceta prelucrarea datelor dvs. în baza interesului legitim al THE CARE HUB SRL, atunci când interesele și drepturile dvs. prevalează față de interesele noastre.
Dreptul de a retrage consimțământul Atunci când datele dvs. sunt prelucrate exclusiv în baza consimțământului, aveți dreptul de a notifica THE CARE HUB SRL cu privire la retragerea consimțământului. Retragerea acestuia nu va afecta legalitatea prelucrării anterioare.
Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere Informațiile actualizate privind depunerea unei plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pot fi accesate pe site-ul www.dataprotection.ro

 
Contact

Pentru a vă răspunde oricăror întrebări legate de această informare ori în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către THE CARE HUB SRL, precum și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la [email protected].

Politica de confidențialitate – aplicația mobilă clienți

 1. Definiții relevante
 2. Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 3. Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 4. Operator – persoana juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 5. Persoană împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 6. Autoritatea de supraveghere – înseamnă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („Autoritatea”), având sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România;
 7. Platforma The Care Hub este compusă din
  1. „Site” – înseamnă pagina de internet www.thecarehub.ro.
  2. „Aplicație mobilă Parteneri” – înseamnă aplicația pentru telefoane mobile, tablete și alte dispozitive mobile „Parteneri The Care Hub”, în varianta pentru sistemele de operare iOS și Android sau orice alte variante disponibile în alte sisteme de operare, utilizată de Partener pentru comercializarea serviciilor furnizate
 • „Aplicație mobilă Clienți” – înseamnă aplicația pentru telefoane mobile, tablete și alte dispozitive mobile „Clienți The Care Hub”, în varianta pentru sistemele de operare iOS și Android sau orice alte variante disponibile în alte sisteme de operare, utilizată de Cumpărător pentru procurarea serviciilor oferite de Partener
 1. „Sisteme informatice de gestiune a interacțiunii cu utilizatorii” înseamnă sisteme de management clienți și relații cu clienți, sisteme de facturare, sisteme de plăți online, sisteme pentru campanii de marketing și management al profilurilor SC THE CARE HUB SRL pe rețele sociale, etc.;
 1. Utilizatorul este orice persoană fizică sau juridică care este titularul unuia sau mai multor conturi pe platforma „The Care Hub”. Utilizatorii pot fi:
  1. Parteneri – persoanele autorizate sau juridice (PFA, SRL, ONG, etc) care furnizează servicii personale la domiciliu
  2. Clienți sau Cumpărători – persoanele fizice sau juridice care cumpără serviciile furnizate de Partener, în interes propriu sau în beneficiul unei terțe persoane
 • Beneficiari – persoanele care beneficiază de serviciile personale la domiciliu furnizate de Partener.
 1. Operatorul datelor cu caracter personal

SC THE CARE HUB SRL, având sediul social în str Zăvoi nr 1, SAD 7 și SAD 8, număr de ordine în registrul comerțului J35/4519/13.12.2018, cod de identificare fiscală 40299417, reprezentant legal SILVIA MONICA MOLDOVAN, administrator, este operatorul datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul platformei The Care Hub și are obligația legală de a prelucra respectivele date cu respectarea măsurilor de siguranță recomandate de legislația în vigoare.

 1. Date cu caracter personal prelucrate prin platforma The Care Hub

Clienții vor avea nevoie de un cont pe platforma ”The Care Hub” pentru a putea rezerva vizite pentru servicii personale la domiciliu, pentru a putea primi înștiințări legate de vizita rezervată (detalii despre Partenerul care va efectua vizita, modificări, anulări, începere vizită, terminare vizită, evaluare vizită, etc), pentru a putea primi înștiințări referitoare la alte servicii personale la domiciliu (dacă Clientul a optat pentru a primi aceste informații, având posibilitatea de a renunța oricând la a primi aceste informații).

Pentru înregistrarea unui cont de Client și pe parcursul utilizării platformei „The Care Hub”, prelucrăm următoarele date:

 • Nume complet;
 • Adresa de e-mail;
 • Număr de telefon;
 • Sex;
 • Data nașterii;
 • Domiciliul;
 • Datele din actul de identitate;
 • Detalii necesare pentru plata serviciilor primite;
 • Adresă IP;
 • Localizare geografică;
 • Poza de profil.

Refuzul punerii la dispoziție a categoriilor de date de mai sus va împiedica înregistrarea cu succes pe platforma The Care Hub și, implicit, posibilitatea de a beneficia de serviciile prestate de Parteneri.

În cadrul utilizării platformei, vom prelucra următoarele date:

 • Datele necesare pentru prestarea serviciilor (care pot avea sau nu caracter personal)
 • Calificative și comentarii acordate de Parteneri;
 • Mesaje între Partener și Client în cadrul aplicației;
 • Profilul beneficiar(i) – opțional, în cazul în care este completat voluntar de către Client.
 1. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor

SC THE CARE HUB SRL prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a furniza servicii de intermediere pentru servicii personale la domiciliu solicitate de Clienți și oferite de Parteneri (rezervare vizite, acceptare vizite, modificare sau anulare vizite, vizualizarea profilurilor de Clienți și Parteneri în cadrul unei vizite rezervate, vizualizarea documentelor de plată, etc.)
 • Pentru a crea conturi de utilizatori pe platforma „The Care Hub”
 • Pentru a personaliza serviciile oferite
 • Pentru a răspunde cererilor utilizatorilor
 • Pentru a permite utilizatorilor să participe la sondaje, concursuri, promoții, etc
 • Pentru a oferi suport tehnic legat de utilizarea platformei „The Care Hub”
 • Pentru a putea comunica mesaje administrative
 • Pentru a recunoaște dispozitivele utilizate și a le asocia profilului utilizatorului
 • Pentru a utiliza anumite tehnologii pe rețelele sociale potrivit consimțământului exprimat de dvs.
 • Pentru a trimite informații despre produse, servicii și promoții referitoare la The Care Hub sau alte companii cu care lucrează SC THE CARE HUB SRL, exclusiv pe baza consimțământului dvs.
 • Pentru a răspunde solicitărilor dvs. și ale celorlalți utilizatori ai platformei;
 • În scop de marketing, doar în baza consimțământului dvs. prealabil;
 • Pentru a îndeplini obligațiile legale ale SC THE CARE HUB SRL.

SC THE CARE HUB SRL prelucrează date în baza următoarelor temeiuri legale:

 • încheierea sau executarea unui contract între dvs. și SC THE CARE HUB SRL, în vederea utilizării platformei;
 • consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor;
 • îndeplinirea obligațiilor noastre legale;
 • în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți;
 • pentru a proteja interesele dvs. vitale sau ale altei persoane.
 1. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

SC THE CARE HUB SRL va putea divulga datele cu caracter personal colectate de la utilizatorii platformei The Care Hub în anumite situații, către:

 1. Alți utilizatori ai platformei, persoane fizice sau juridice, ca de ex. partajarea datelor personale ale Clientului cu mai mulți Parteneri în vederea acceptării unei vizite cerute, pentru a permite efectuarea serviciilor personale la domiciliu cerute prin intermediul platformei The Care Hub, etc. În cazul în care completați profilul Beneficiarului, acesta va fi făcut disponibil Partenerilor.
 2. Furnizori de servicii, în scopul îndeplinirii anumitor caracteristici ale platformei The Care Hub, ca de ex. emiterea de facturi, procesarea plăților, efectuarea de campanii de marketing sau retenție, participarea la concursuri sau evenimente, etc.
 3. Rețele sociale. Utilizatorii pot interacționa cu anumite funcționalități ale platformei The Care Hub care pot duce la publicarea datelor cu caracter personal (nume, prenume) pe pagina utilizatorului sau pe pagina The Care Hub de pe diferite rețele sociale.
 4. Dispozitive mobile, electronice sau alte aplicații pentru dispozitive. Este posibil ca SC THE CARE HUB SRL să partajeze anumite date cu caracter personal (inclusiv modul în care utilizatorul folosește aplicațiile mobile sau pentru alte dispozitive electronice) cu operatori de telefonie mobilă, furnizori de tehnologie, furnizori de servicii de analiză, etc.
 5. Vânzarea activității sau activelor SC THE CARE HUB SRL. În eventualitatea vânzării totale sau parțiale a activității sau activelor SC THE CARE HUB SRL, informațiile utilizatorilor pot fi, la discreția SC THE CARE HUB SRL, transferate parțial sau în totalitate unor terți ca parte sau în legătură cu tranzacția respectivă. În această eventualitate, politicile entităților terțe pot guverna utilizarea și colectarea informațiilor.
 6. Terțe companii care dețin separat datele utilizatorilor platformei The Care Hub. SC THE CARE HUB SRL poate partaja date cu caracter personal ale utilizatorilor cu terți cărora utilizatorul le-a furnizat separat anumite date cu caracter personal (ex. prin creare unui cont de utilizator pe platformele respectivilor terți). În aceste cazuri, SC THE CARE HUB SRL poate completa datele pe care terții le dețin despre utilizatori prin partajarea unui identificator comun care în sine nu constituie date cu caracter personal.
 7. Entități afiliate. SC THE CARE HUB SRL poate partaja date cu caracter personal despre utilizatori, colectate prin intermediul platformei The Care Hub, cu entități afiliate (fie companii aflate în același grup, fie companii cu acționari/ asociați comuni cu SC THE CARE HUB SRL).
 8. Motive juridice. SC THE CARE HUB SRL poate dezvălui, total sau parțial, date cu caracter personal pentru a coopera sau a sprijini organismele de aplicare a legii, guvernamentale sau de reglementare, organizațiile de protecție a conținutului sau acțiunile judiciare în legătură cu sau pentru a preveni frauda suspectată sau posibilă. De asemenea, SC THE CARE HUB SRL poate folosi sau dezvălui informații pe care le consideră adecvate în măsura în care acestea au fost solicitate printr-o adresă oficială sau în legătură cu litigiile în curs sau potențiale ori pentru a impune sau a proteja drepturile sau siguranța utilizatorilor.

 

 1. Transferul datelor către țări terțe sau organizații internaționale

În utilizarea platformei, este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate sau stocate pe serverele furnizorilor noștri din țări situate în afara UE/SEE, în funcție de resursele disponibile furnizorilor respectivi.

În toate cazurile în care datele sunt transferate către o țară din afara UE/SEE încheiem un acord de prelucrare a datelor cu furnizorii, acord ce conține clauzele contractuale recomandate de Comisia Europeană, pentru a obține garanții adecvate cu privire la securitatea și protecția datelor.

 1. Perioada de stocare

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima autentificare pe platforma The Care Hub.

Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară a SC THE CARE HUB SRL se păstrează în arhivă timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, potrivit legislației în vigoare.

După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

În măsura în care prevederile legale în vigoare în prezent vor fi actualizate, vom actualiza această politică și vom stoca datele pe perioada impusă de lege.

 1. Drepturile și preferințele utilizatorilor
Dreptul de acces În urma solicitării dvs., vă putem confirma că vă prelucrăm datele și vă putem oferi acces la datele respective (prin transmiterea unei copii a datelor cu caracter personal și a unor informații suplimentare privind prelucrarea).
Dreptul la rectificare În urma solicitării dvs., vom rectifica fără întârziere datele inexacte și vom completa datele incomplete pe care le deținem cu privire la dvs.
Dreptul la ștergerea datelor În urma solicitării dvs., în anumite circumstanțe vom șterge datele dvs. cu caracter personal (de ex. dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ori dacă vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei de prelucrare).
Dreptul la restricționarea prelucrării În urma solicitării dvs. vom restricționa prelucrarea datelor dvs. atunci când contestați exactitatea acestora sau în cazul în care v-ați opus prelucrării lor. Vă vom informa fără întârziere cu privire la ridicarea oricăror restricții de prelucrare.
Dreptul la portabilitatea datelor În urma solicitării dvs., vă vom transmite datele cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, ne puteți solicita să transmitem datele unui alt operator.
Dreptul la opoziție În urma solicitării dvs., vom înceta prelucrarea datelor dvs. în baza interesului legitim al SC THE CARE HUB SRL, atunci când interesele și drepturile dvs. prevalează față de interesele noastre.
Dreptul de a retrage consimțământul Atunci când datele dvs. sunt prelucrate exclusiv în baza consimțământului, aveți dreptul de a notifica SC THE CARE HUB SRL cu privire la retragerea consimțământului. Retragerea acestuia nu va afecta legalitatea prelucrării anterioare.
Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere Informațiile actualizate privind depunerea unei plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pot fi accesate pe site-ul www.dataprotection.ro

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile de mai sus, precum și pentru a solicita informații în legătură cu prelucrarea datelor dvs., puteți contacta SC THE CARE HUB SRL la adresa  de   email [email protected]

Preferințe de comunicare și opțiuni de dezabonare:

Utilizatorii platformei The Care Hub au controlul asupra modalităților (SMS, email, notificări via aplicații) și tipurilor (mesaje referitoare la vizite, mesaje referitoare la promoții, mesaje referitoare la politici și suport cont, etc.) de comunicare prin selectarea (opt-in) opțiunilor preferate atât în timpul procesului de înregistrare pe platforma The Care Hub cât și ulterior, prin accesarea secțiunii „Contul meu” -> „Setări” -> „Preferințe de comunicare”.

Singura setare de comunicare de la care utilizatorul nu poate fi dezabonat este comunicarea via email a mesajelor referitoare la politici și suport cont, datorită implicațiilor legale și tehnice legate de furnizarea serviciilor de intermediere, care necesită atenția utilizatorului. În cazul în care utilizatorul nu dorește acest tip de comunicări, va putea să șteargă contul său de utilizator de pe platforma The Care Hub sau va putea comunica dorința de a șterge contul său de utilizator via email pe adresa [email protected], care va avea drept efect ștergerea contului său de utilizator.

Menționăm că dezinstalarea aplicației de pe dispozitivele mobile nu șterge automat datele cu caracter personal furnizate prin intermediul platformei The Care Hub.

În cazul în care SC THE CARE HUB SRL va prelucra datele cu caracter personal puse la dispoziție prin platforma The Care Hub într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate potrivit prezentei politici, SC THE CARE HUB SRL vă va informa înainte de această prelucrare ulterioară și vă va solicita acordul, acolo unde acesta este necesar.

Politica de confidențialitate proces verificare

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – Verificare Parteneri

 1. Definiții relevante
 2. Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 3. Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 4. Operator – persoana juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 5. Persoană împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 6. Autoritatea de supraveghere – înseamnă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („Autoritatea”), având sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România;
 7. Platforma The Care Hub este compusă din:
  1. „Site” – înseamnă pagina de internet www.thecarehub.ro.
  2. „Aplicație mobilă Parteneri” – înseamnă aplicația pentru telefoane mobile, tablete și alte dispozitive mobile „Parteneri The Care Hub”, în varianta pentru sistemele de operare iOS și Android sau orice alte variante disponibile în alte sisteme de operare, utilizată de Partener pentru comercializarea serviciilor furnizate
 • „Aplicație mobilă Clienți” – înseamnă aplicația pentru telefoane mobile, tablete și alte dispozitive mobile „Clienți The Care Hub”, în varianta pentru sistemele de operare iOS și Android sau orice alte variante disponibile în alte sisteme de operare, utilizată de Cumpărător pentru procurarea serviciilor oferite de Partener
 1. „Sisteme informatice de gestiune a interacțiunii cu utilizatorii” – reprezintă sisteme de management clienți și relații cu clienți, sisteme de facturare, sisteme de plăți online, sisteme pentru campanii de marketing și management al profilurilor THE CARE HUB SRL pe rețele sociale, etc.;
 1. Utilizatorul este orice persoană fizică sau juridică care este titularul unuia sau mai multor conturi pe platforma „The Care Hub”. Utilizatorii pot fi:
  1. Parteneri – persoanele autorizate sau juridice (PFA, SRL, ONG, etc.) care furnizează servicii personale la domiciliu
  2. Clienți sau Cumpărători – persoanele fizice sau juridice care cumpără serviciile furnizate de Partener, în interes propriu sau în beneficiul unei terțe persoane
 • Beneficiari – persoanele care beneficiază de serviciile personale la domiciliu furnizate de Partener.
 1. Candidatul este orice persoană fizică care își depune candidatura pentru a presta servicii prin intermediul platformei The Care Hub, în calitate de PFA, angajat al SRL, etc.
 1. Operatorul datelor cu caracter personal

THE CARE HUB SRL, având sediul social în str Zăvoi nr 1, SAD 7 și SAD 8, număr de ordine în registrul comerțului J35/4519/13.12.2018, cod de identificare fiscală 40299417, reprezentant legal SILVIA MONICA MOLDOVAN, administrator, este operatorul datelor cu caracter personal prelucrate în procesul de recrutare pentru înscrierea ca partener pe platforma The Care Hub și are obligația legală de a prelucra respectivele date cu respectarea măsurilor de siguranță recomandate de legislația în vigoare.

 1. Date cu caracter personal prelucrate

Pentru a putea înregistra un cont de utilizator – partener pe platforma The Care Hub, este necesar ca fiecare Candidat să fie declarat admis în urma procesului de recrutare derulat de THE CARE HUB SRL.

Pentru desfășurarea procesului de recrutare prelucrăm următoarele date:

 • Nume complet;
 • Adresa de e-mail;
 • Număr de telefon;
 • Sex;
 • Data nașterii;
 • Domiciliul;
 • Datele din actul de identitate – exclusiv în baza consimțământului dvs.;
 • Datele din certificatul de cazier judiciar – exclusiv în baza consimțământului dvs.
 • Date privind starea de sănătate a Candidatului;
 • Rezultatul evaluării (constând în 1 evaluare psihologică și 2 interviuri)
 • Preferințe privind programul și serviciile preferate;
 • Adresă IP;
 • Locația geografică.

Refuzul punerii la dispoziție a tuturor categoriilor de date de mai sus va împiedica finalizarea cu succes a procesului de recrutare.

 1. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor

THE CARE HUB SRL prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a tria Candidații și a permite înscrierea pe platformă doar a celor care pot presta servicii prin intermediul platformei în concordanță cu principiile THE CARE HUB SRL
 • Pentru a maximiza gradul de confort și siguranță oferit Clienților și Beneficiarilor prin verificarea prealabilă a Candidaților, în considerarea faptului că aceștia vor interacționa direct cu Beneficiarii, atât la domiciliu, cât și în cadrul unor vizite în alte locații.
 • Pentru a răspunde solicitărilor dvs. și ale celorlalți candidați;
 • Pentru a îndeplini obligațiile legale ale THE CARE HUB SRL.

THE CARE HUB SRL prelucrează date în baza următoarelor temeiuri legale:

 • încheierea unui contract între Partener și THE CARE HUB SRL, în vederea utilizării platformei și prestării serviciilor de către dvs., în calitate de Candidat;
 • consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor din certificatul de cazier judiciar și din adeverința privind starea medicală;
 • îndeplinirea obligațiilor noastre legale;
 • în scopul intereselor noastre legitime, ale Clienților și/sau ale Beneficiarilor;
 • pentru a proteja interesele vitale ale Clienților și/sau Beneficiarilor.
 1. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

THE CARE HUB SRL va putea divulga datele cu caracter personal colectate de la Candidați în anumite situații, către:

 1. Angajații săi, responsabili cu procesul de recrutare. The Care Hub, etc.
 2. Furnizori de servicii, în scopul externalizării anumitor activități de verificare și notare a profilului Candidatului.
 3. Vânzarea activității sau activelor THE CARE HUB SRL. În eventualitatea vânzării totale sau parțiale a activității sau activelor THE CARE HUB SRL, informațiile Candidaților pot fi, la discreția THE CARE HUB SRL SRL, transferate parțial sau în totalitate unor terți ca parte sau în legătură cu tranzacția respectivă. În această eventualitate, politicile entităților terțe pot guverna utilizarea și colectarea informațiilor.
 4. Motive juridice. THE CARE HUB SRL poate dezvălui, total sau parțial, date cu caracter personal pentru a coopera sau a sprijini organismele de aplicare a legii, guvernamentale sau de reglementare, organizațiile de protecție a conținutului sau acțiunile judiciare în legătură cu sau pentru a preveni frauda suspectată sau posibilă. De asemenea, THE CARE HUB SRL poate folosi sau dezvălui informații pe care le consideră adecvate în măsura în care acestea au fost solicitate printr-o adresă oficială sau în legătură cu litigiile în curs sau potențiale ori pentru a impune sau a proteja drepturile sau siguranța utilizatorilor.

 

Întrucât THE CARE HUB SRL nu permite prestarea serviciilor prin intermediul platformei de către Candidați care au fapte penale înscrise în certificatul de cazier judiciar ori care nu sunt într-o stare adecvată de sănătate, menționăm că profilul dvs. de Partener va afișa către Clienți o confirmare cu privire la îndeplinirea acestor două condiții.

 1. Transferul datelor către țări terțe sau organizații internaționale

 

În utilizarea platformei, este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate sau stocate pe serverele furnizorilor noștri din țări situate în afara UE/SEE, în funcție de resursele disponibile furnizorilor respectivi.

În toate cazurile în care datele sunt transferate către o țară din afara UE/SEE încheiem un acord de prelucrare a datelor cu furnizorii, acord ce conține clauzele contractuale recomandate de Comisia Europeană, pentru a obține garanții adecvate cu privire la securitatea și protecția datelor.

 1. Perioada de stocare

Stocăm datele cu caracter personal în funcție de rezultatul verificărilor efectuate în procesul de recrutare:

 • Dacă vă este aprobată înscrierea ca Partener, după confirmarea îndeplinirii condițiilor vom stoca datele în vederea executării contractului de intermediere.
 • Dacă este respinsă înscrierea ca Partener, vom stoca pentru o perioadă de 5 ani de la data respingerii numele și prenumele dvs. și motivul respingerii. După împlinirea termenului de 5 ani, datele dvs. vor fi șterse atât din sistemul THE CARE HUB SRL, cât și de la furnizorii THE CARE HUB SRL.

După încheierea perioadelor stabilite mai sus, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate exclusiv în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

În măsura în care prevederile legale în vigoare în prezent vor fi actualizate, vom actualiza această politică și vom stoca datele pe perioada impusă de lege.

 

 1. Drepturile și preferințele candidaților
Dreptul de acces În urma solicitării dvs., vă putem confirma că vă prelucrăm datele și vă putem oferi acces la datele respective (prin transmiterea unei copii a datelor cu caracter personal și a unor informații suplimentare privind prelucrarea).
Dreptul la rectificare În urma solicitării dvs., vom rectifica fără întârziere datele inexacte și vom completa datele incomplete pe care le deținem cu privire la dvs.
Dreptul la ștergerea datelor În urma solicitării dvs., în anumite circumstanțe vom șterge datele dvs. cu caracter personal (de ex. dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ori dacă vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei de prelucrare).
Dreptul la restricționarea prelucrării În urma solicitării dvs. vom restricționa prelucrarea datelor dvs. atunci când contestați exactitatea acestora sau în cazul în care v-ați opus prelucrării lor. Vă vom informa fără întârziere cu privire la ridicarea oricăror restricții de prelucrare.
Dreptul la portabilitatea datelor În urma solicitării dvs., vă vom transmite datele cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, ne puteți solicita să transmitem datele unui alt operator.
Dreptul la opoziție În urma solicitării dvs., vom înceta prelucrarea datelor dvs. în baza interesului legitim al THE CARE HUB SRL, atunci când interesele și drepturile dvs. prevalează față de interesele noastre.
Dreptul de a retrage consimțământul Atunci când datele dvs. sunt prelucrate exclusiv în baza consimțământului, aveți dreptul de a notifica THE CARE HUB SRL cu privire la retragerea consimțământului. Retragerea acestuia nu va afecta legalitatea prelucrării anterioare.
Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere Informațiile actualizate privind depunerea unei plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pot fi accesate pe site-ul www.dataprotection.ro

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile de mai sus, precum și pentru a solicita informații în legătură cu prelucrarea datelor dvs., puteți contacta THE CARE HUB SRL la adresa  [email protected]

 

În cazul în care THE CARE HUB SRL va prelucra datele cu caracter personal puse la dispoziție prin platforma The Care Hub într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate potrivit prezentei politici, THE CARE HUB SRL vă va informa înainte de această prelucrare ulterioară și vă va solicita acordul, acolo unde acesta este necesar.

Articole recomandate
Ce presupun și care sunt avantajele îngrijirilor paliative la domiciliu?

Îngrijirile paliative la domiciliu contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților și a familiilor lor. Acestea se adresează persoanelor diagnosticate cu afecțiuni a căror gestionare medicală implică mult efort. De cele mai multe ori, îngrijirile paliative la domiciliu sunt adresate persoanelor în vârstă, care necesită sprijin nu doar în ameliorarea simptomelor, […]

Autor: Cristina Cercel  |   Publicat: 6 octombrie 2022
hernia de disc durere lombara
Hernia de disc: simptome, tratament și recuperare

Durerile de spate reprezintă un simptom foarte des întâlnit, îndeosebi la vârste mai înaintate, deși, în zilele noastre, și tinerii încep să se confrunte cu această problemă tot mai des. De obicei, tindem să ignorăm durerile cervicale sau lombare, punându-le pe seama oboselii, însă, uneori, aceste dureri de spate pot […]

Autor:   |   Publicat: 3 decembrie 2021
Boala coronariană – cauze, simptome, îngrijirea pacienților

Boala coronariană se dezvoltă atunci când vasele majore care alimentează inima cu sânge ajung să fie degradate sau bolnave. Aceasta este cea mai răspândită afecțiune a inimii. În continuare, poți citi mai multe despre primele simptome ale bolii coronariene, cauzele care duc la apariția sa, cum se tratează, precum și […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 19 iulie 2021
Osteoporoza – cauze, simptome, tratament și îngrijirea pacienților

Osteoporoza este o afecțiune a sistemului osos. Oasele devin fragile, astfel încât chiar și o căzătură ușoară sau reflexele ori activitățile de zi cu zi, precum tusea sau aplecarea, pot provoca apariția unei fracturi. De cele mai multe ori, fracturile apar la încheietura mâinii, șold sau coloana vertebrală. În continuare, […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 16 februarie 2021
Poliartrita reumatoidă: cauze, simptome, tratament și îngrijirea pacienților

Artrita reumatoidă este o tulburare inflamatorie cronică, ce poate afecta mai mult decât articulațiile. La unii oameni sunt afectate și alte sisteme ale corpului, inclusiv pielea, ochii, plămânii, inima și vasele de sânge, de unde și numele bolii. Ce este poliartrita reumatoidă Cauze și factori de risc Simptome și complicații […]

Autor: Silvana Patrascanu  |   Publicat: 19 noiembrie 2020
Spondiloza cervicală – cauze, simptome, tratament și îngrijirea pacienților

Spondiloza cervicală este denumirea generică a afecțiunilor care vizează segmentul superior al coloanei vertebrale. Degradarea vertebrelor și a articulațiilor intervertebrale, din zona gâtului, afectează persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, dar poate să apară și mai devreme. Afecțiunea se poate ameliora, de cele mai multe ori, prin tratamente […]

Autor: Silvana Patrascanu  |   Publicat: 24 septembrie 2020
Totul despre depresia la bătrâni: cauze, simptome, sfaturi

Depresia, dușmanul nevăzut al bunicilor noștri. Cum le putem fi alături. Imaginea bunicilor noștri trezește în fiecare dintre noi un sentiment plăcut de „acasă” și, fără îndoială, dumnealor au sădit în noi valori umane pe care le ducem mai departe, pe măsură ce ne trăim propriile vieți. În virtutea acestei […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 6 mai 2020
Artrita: cauze, simptome, tratament

Artrita cumulează peste 200 de tipuri de boli care afectează articulațiile, cele mai întâlnite forme fiind osteoartrita și artrita reumatoidă. Apare prin umflarea pielii din jurul articulațiilor, iar pacientul simte durere și o senzație de rigiditate. Cauze Factori de risc Simptome Tipuri Diagnostic Afecțiuni asociate cu apariția artritei Tratament Diferența […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 26 martie 2020
Boala Parkinson: ce este, din ce cauze apare și ce metode de tratament există

Boala Parkinson se numără printre afecțiunile întâlnite cel mai des cu care se confruntă persoanele în varsta, o tulburare neurodegenerativă care evoluează progresiv și care poate influența dramatic viața bolnavilor, mai ales atunci când nu este monitorizată și ținută cu atenție sub control. În general, boala debutează în jurul vârstei […]

Autor: Elena Sterie  |   Publicat: 1 noiembrie 2019
Boala Alzheimer – ce este, cum se tratează și ce presupune îngrijirea unui astfel de pacient

Alzheimer, cea mai cunoscută formă de demență, este o boală neurodegenerativă care are ca efect distrugerea celulelor nervoase. Este o afecțiune tipică persoanelor în vârstă, dar poate să apară și la 40-50 de ani. Nu se cunosc cauzele cu exactitate, iar tratamentul are ca efect doar ameliorarea simptomelor, nu și […]

Autor: Cristina Rizoiu  |   Publicat: 1 noiembrie 2019

Acum ne gasiti in Arad, București, Cluj, Oradea și TimișoaraOferim servicii de îngrijire bătrâni la domiciliu în Arad, București, Cluj, Oradea și Timișoara!

Dacă sunteți ocupați sau locuiți departe, noi vă vom sprijini părinții și bunicii așa cum ați face-o și dvs.!