Regulament modificare și anulare

THE CARE HUB SRL, cu sediul social în Str Zăvoi nr 1, SAD 7 și SAD 8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/4519/13.12.2018, cod fiscal 40299417, cont RO65INGB0000999908642150 (RON) deschis la ING Timișoara, reprezentată de Silvia Monica Moldovan, în calitate de Administrator,  denumită în cele ce urmează „Prestatorul

Și

Persoane fizice sau juridice denumite în cele ce urmează generic „Cumpărătorul

ambele denumite individual „Partea” sau împreună „Părțile”;

Gestionarea modificărilor

Cumpărătorul ia la cunoștință că poate modifica data, ora și durata unei vizite cu până la 48 de ore înainte de începerea vizitei. Orice modificare cu mai puțin de 48 de ore înainte de începerea vizitei nu este permisă.

Cumpărătorul ia la cunoștință că data și ora vizitei modificate nu poate fi la mai puțin de 48 de ore de la data și ora cererii de modificare.

Cererea de modificare va fi trimisă partenerului/partenerilor care are/au dreptul să o accepte sau să o respingă într-o perioadă de maxim 12 ore. O modificarea ne-acceptată de către partener va fi anulată și vizita va rămâne neschimbată.

Dacă modificarea nu implică plată suplimentară, modificarea va fi confirmată imediat ce partenerul/partenerii acceptă modificarea.

Dacă modificarea implică o plată suplimentară, clientul va putea achita diferența de plată în maxim 12 ore de la momentul acceptării cererii de modificare de către partener. După ce clientul plătește diferența modificarea va fi confirmată.

Gestionarea penalizărilor pentru anulări inițiate de Cumpărător

Cumpărătorul ia la cunoștință și este de acord că poate să anuleze o vizită rezervată înainte de ora de începere a vizitei, și că în anumite cazuri, Prestatorul va încasa o penalizare de anulare de la Cumpărător.

Cuantumul penalizărilor încasate de la Cumpărător:

(1) anulare cu 48h înainte de vizită, Cumpărătorul este rambursat 100% - 3% cost transfer, partenerul nu este plătit;

(2) anulare cu mai puțin de 48h dar mai mult de 3h înainte de vizită, Cumpărătorul este rambursat 60% - 3% cost transfer

(3) anulare cu mai puțin de 3h înainte, Cumpărătorul este rambursat 0%