POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – Aplicația mobilă Clienți

 1. Definiții relevante
 2. Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 3. Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 4. Operator – persoana juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 5. Persoană împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 6. Autoritatea de supraveghere – înseamnă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („Autoritatea”), având sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România;
 7. Platforma The Care Hub este compusă din
  1. „Site” - înseamnă pagina de internet www.thecarehub.ro.
  2. „Aplicație mobilă Parteneri” - înseamnă aplicația pentru telefoane mobile, tablete și alte dispozitive mobile „Parteneri The Care Hub”, în varianta pentru sistemele de operare iOS și Android sau orice alte variante disponibile în alte sisteme de operare, utilizată de Partener pentru comercializarea serviciilor furnizate
 • „Aplicație mobilă Clienți” - înseamnă aplicația pentru telefoane mobile, tablete și alte dispozitive mobile „Clienți The Care Hub”, în varianta pentru sistemele de operare iOS și Android sau orice alte variante disponibile în alte sisteme de operare, utilizată de Cumpărător pentru procurarea serviciilor oferite de Partener
 1. „Sisteme informatice de gestiune a interacțiunii cu utilizatorii” înseamnă sisteme de management clienți și relații cu clienți, sisteme de facturare, sisteme de plăți online, sisteme pentru campanii de marketing și management al profilurilor SC THE CARE HUB SRL pe rețele sociale, etc.;
 1. Utilizatorul este orice persoană fizică sau juridică care este titularul unuia sau mai multor conturi pe platforma „The Care Hub”. Utilizatorii pot fi:
  1. Parteneri – persoanele autorizate sau juridice (PFA, SRL, ONG, etc) care furnizează servicii personale la domiciliu
  2. Clienți sau Cumpărători – persoanele fizice sau juridice care cumpără serviciile furnizate de Partener, în interes propriu sau în beneficiul unei terțe persoane
 • Beneficiari - persoanele care beneficiază de serviciile personale la domiciliu furnizate de Partener.
 1. Operatorul datelor cu caracter personal

SC THE CARE HUB SRL, având sediul social în str Zăvoi nr 1, SAD 7 și SAD 8, număr de ordine în registrul comerțului J35/4519/13.12.2018, cod de identificare fiscală 40299417, reprezentant legal SILVIA MONICA MOLDOVAN, administrator, este operatorul datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul platformei The Care Hub și are obligația legală de a prelucra respectivele date cu respectarea măsurilor de siguranță recomandate de legislația în vigoare.

 1. Date cu caracter personal prelucrate prin platforma The Care Hub

Clienții vor avea nevoie de un cont pe platforma ”The Care Hub” pentru a putea rezerva vizite pentru servicii personale la domiciliu, pentru a putea primi înștiințări legate de vizita rezervată (detalii despre Partenerul care va efectua vizita, modificări, anulări, începere vizită, terminare vizită, evaluare vizită, etc), pentru a putea primi înștiințări referitoare la alte servicii personale la domiciliu (dacă Clientul a optat pentru a primi aceste informații, având posibilitatea de a renunța oricând la a primi aceste informații).

Pentru înregistrarea unui cont de Client și pe parcursul utilizării platformei „The Care Hub”, prelucrăm următoarele date:

 • Nume complet;
 • Adresa de e-mail;
 • Număr de telefon;
 • Sex;
 • Data nașterii;
 • Domiciliul;
 • Datele din actul de identitate;
 • Detalii necesare pentru plata serviciilor primite;
 • Adresă IP;
 • Localizare geografică;
 • Poza de profil.

Refuzul punerii la dispoziție a categoriilor de date de mai sus va împiedica înregistrarea cu succes pe platforma The Care Hub și, implicit, posibilitatea de a beneficia de serviciile prestate de Parteneri.

În cadrul utilizării platformei, vom prelucra următoarele date:

 • Datele necesare pentru prestarea serviciilor (care pot avea sau nu caracter personal)
 • Calificative și comentarii acordate de Parteneri;
 • Mesaje între Partener și Client în cadrul aplicației;
 • Profilul beneficiar(i) – opțional, în cazul în care este completat voluntar de către Client.
 1. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor

SC THE CARE HUB SRL prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a furniza servicii de intermediere pentru servicii personale la domiciliu solicitate de Clienți și oferite de Parteneri (rezervare vizite, acceptare vizite, modificare sau anulare vizite, vizualizarea profilurilor de Clienți și Parteneri în cadrul unei vizite rezervate, vizualizarea documentelor de plată, etc.)
 • Pentru a crea conturi de utilizatori pe platforma „The Care Hub”
 • Pentru a personaliza serviciile oferite
 • Pentru a răspunde cererilor utilizatorilor
 • Pentru a permite utilizatorilor să participe la sondaje, concursuri, promoții, etc
 • Pentru a oferi suport tehnic legat de utilizarea platformei „The Care Hub”
 • Pentru a putea comunica mesaje administrative
 • Pentru a recunoaște dispozitivele utilizate și a le asocia profilului utilizatorului
 • Pentru a utiliza anumite tehnologii pe rețelele sociale potrivit consimțământului exprimat de dvs.
 • Pentru a trimite informații despre produse, servicii și promoții referitoare la The Care Hub sau alte companii cu care lucrează SC THE CARE HUB SRL, exclusiv pe baza consimțământului dvs.
 • Pentru a răspunde solicitărilor dvs. și ale celorlalți utilizatori ai platformei;
 • În scop de marketing, doar în baza consimțământului dvs. prealabil;
 • Pentru a îndeplini obligațiile legale ale SC THE CARE HUB SRL.

SC THE CARE HUB SRL prelucrează date în baza următoarelor temeiuri legale:

 • încheierea sau executarea unui contract între dvs. și SC THE CARE HUB SRL, în vederea utilizării platformei;
 • consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor;
 • îndeplinirea obligațiilor noastre legale;
 • în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți;
 • pentru a proteja interesele dvs. vitale sau ale altei persoane.
 1. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

SC THE CARE HUB SRL va putea divulga datele cu caracter personal colectate de la utilizatorii platformei The Care Hub în anumite situații, către:

 1. Alți utilizatori ai platformei, persoane fizice sau juridice, ca de ex. partajarea datelor personale ale Clientului cu mai mulți Parteneri în vederea acceptării unei vizite cerute, pentru a permite efectuarea serviciilor personale la domiciliu cerute prin intermediul platformei The Care Hub, etc. În cazul în care completați profilul Beneficiarului, acesta va fi făcut disponibil Partenerilor.
 2. Furnizori de servicii, în scopul îndeplinirii anumitor caracteristici ale platformei The Care Hub, ca de ex. emiterea de facturi, procesarea plăților, efectuarea de campanii de marketing sau retenție, participarea la concursuri sau evenimente, etc.
 3. Rețele sociale. Utilizatorii pot interacționa cu anumite funcționalități ale platformei The Care Hub care pot duce la publicarea datelor cu caracter personal (nume, prenume) pe pagina utilizatorului sau pe pagina The Care Hub de pe diferite rețele sociale.
 4. Dispozitive mobile, electronice sau alte aplicații pentru dispozitive. Este posibil ca SC THE CARE HUB SRL să partajeze anumite date cu caracter personal (inclusiv modul în care utilizatorul folosește aplicațiile mobile sau pentru alte dispozitive electronice) cu operatori de telefonie mobilă, furnizori de tehnologie, furnizori de servicii de analiză, etc.
 5. Vânzarea activității sau activelor SC THE CARE HUB SRL. În eventualitatea vânzării totale sau parțiale a activității sau activelor SC THE CARE HUB SRL, informațiile utilizatorilor pot fi, la discreția SC THE CARE HUB SRL, transferate parțial sau în totalitate unor terți ca parte sau în legătură cu tranzacția respectivă. În această eventualitate, politicile entităților terțe pot guverna utilizarea și colectarea informațiilor.
 6. Terțe companii care dețin separat datele utilizatorilor platformei The Care Hub. SC THE CARE HUB SRL poate partaja date cu caracter personal ale utilizatorilor cu terți cărora utilizatorul le-a furnizat separat anumite date cu caracter personal (ex. prin creare unui cont de utilizator pe platformele respectivilor terți). În aceste cazuri, SC THE CARE HUB SRL poate completa datele pe care terții le dețin despre utilizatori prin partajarea unui identificator comun care în sine nu constituie date cu caracter personal.
 7. Entități afiliate. SC THE CARE HUB SRL poate partaja date cu caracter personal despre utilizatori, colectate prin intermediul platformei The Care Hub, cu entități afiliate (fie companii aflate în același grup, fie companii cu acționari/ asociați comuni cu SC THE CARE HUB SRL).
 8. Motive juridice. SC THE CARE HUB SRL poate dezvălui, total sau parțial, date cu caracter personal pentru a coopera sau a sprijini organismele de aplicare a legii, guvernamentale sau de reglementare, organizațiile de protecție a conținutului sau acțiunile judiciare în legătură cu sau pentru a preveni frauda suspectată sau posibilă. De asemenea, SC THE CARE HUB SRL poate folosi sau dezvălui informații pe care le consideră adecvate în măsura în care acestea au fost solicitate printr-o adresă oficială sau în legătură cu litigiile în curs sau potențiale ori pentru a impune sau a proteja drepturile sau siguranța utilizatorilor.

 

 1. Transferul datelor către țări terțe sau organizații internaționale

În utilizarea platformei, este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate sau stocate pe serverele furnizorilor noștri din țări situate în afara UE/SEE, în funcție de resursele disponibile furnizorilor respectivi.

În toate cazurile în care datele sunt transferate către o țară din afara UE/SEE încheiem un acord de prelucrare a datelor cu furnizorii, acord ce conține clauzele contractuale recomandate de Comisia Europeană, pentru a obține garanții adecvate cu privire la securitatea și protecția datelor.

 1. Perioada de stocare

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima autentificare pe platforma The Care Hub.

Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară a SC THE CARE HUB SRL se păstrează în arhivă timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, potrivit legislației în vigoare.

După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

În măsura în care prevederile legale în vigoare în prezent vor fi actualizate, vom actualiza această politică și vom stoca datele pe perioada impusă de lege.

 1. Drepturile și preferințele utilizatorilor
Dreptul de acces În urma solicitării dvs., vă putem confirma că vă prelucrăm datele și vă putem oferi acces la datele respective (prin transmiterea unei copii a datelor cu caracter personal și a unor informații suplimentare privind prelucrarea).
Dreptul la rectificare În urma solicitării dvs., vom rectifica fără întârziere datele inexacte și vom completa datele incomplete pe care le deținem cu privire la dvs.
Dreptul la ștergerea datelor În urma solicitării dvs., în anumite circumstanțe vom șterge datele dvs. cu caracter personal (de ex. dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ori dacă vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei de prelucrare).
Dreptul la restricționarea prelucrării În urma solicitării dvs. vom restricționa prelucrarea datelor dvs. atunci când contestați exactitatea acestora sau în cazul în care v-ați opus prelucrării lor. Vă vom informa fără întârziere cu privire la ridicarea oricăror restricții de prelucrare.
Dreptul la portabilitatea datelor În urma solicitării dvs., vă vom transmite datele cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, ne puteți solicita să transmitem datele unui alt operator.
Dreptul la opoziție În urma solicitării dvs., vom înceta prelucrarea datelor dvs. în baza interesului legitim al SC THE CARE HUB SRL, atunci când interesele și drepturile dvs. prevalează față de interesele noastre.
Dreptul de a retrage consimțământul Atunci când datele dvs. sunt prelucrate exclusiv în baza consimțământului, aveți dreptul de a notifica SC THE CARE HUB SRL cu privire la retragerea consimțământului. Retragerea acestuia nu va afecta legalitatea prelucrării anterioare.
Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere Informațiile actualizate privind depunerea unei plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pot fi accesate pe site-ul www.dataprotection.ro

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile de mai sus, precum și pentru a solicita informații în legătură cu prelucrarea datelor dvs., puteți contacta SC THE CARE HUB SRL la adresa  de   email [email protected]

Preferințe de comunicare și opțiuni de dezabonare:

Utilizatorii platformei The Care Hub au controlul asupra modalităților (SMS, email, notificări via aplicații) și tipurilor (mesaje referitoare la vizite, mesaje referitoare la promoții, mesaje referitoare la politici și suport cont, etc.) de comunicare prin selectarea (opt-in) opțiunilor preferate atât în timpul procesului de înregistrare pe platforma The Care Hub cât și ulterior, prin accesarea secțiunii „Contul meu” -> „Setări” -> „Preferințe de comunicare”.

Singura setare de comunicare de la care utilizatorul nu poate fi dezabonat este comunicarea via email a mesajelor referitoare la politici și suport cont, datorită implicațiilor legale și tehnice legate de furnizarea serviciilor de intermediere, care necesită atenția utilizatorului. În cazul în care utilizatorul nu dorește acest tip de comunicări, va putea să șteargă contul său de utilizator de pe platforma The Care Hub sau va putea comunica dorința de a șterge contul său de utilizator via email pe adresa [email protected], care va avea drept efect ștergerea contului său de utilizator.

Menționăm că dezinstalarea aplicației de pe dispozitivele mobile nu șterge automat datele cu caracter personal furnizate prin intermediul platformei The Care Hub.

În cazul în care SC THE CARE HUB SRL va prelucra datele cu caracter personal puse la dispoziție prin platforma The Care Hub într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate potrivit prezentei politici, SC THE CARE HUB SRL vă va informa înainte de această prelucrare ulterioară și vă va solicita acordul, acolo unde acesta este necesar.